GEO 7

Torek, 2.6.2020

Dober dan sedmošolke in sedmošolci,

Zaključujemo s šolanjem na daljavo. Zgodovino bomo ocenjevali v šoli. Zaključite in uredite vaše zapise v zvezkih in Delovnih zvezkih. Lepo se učite in vidimo se v sredo.

Hvala za pridno delo. Vašim staršem in mentorjem se zahvaljujem za pomoč in podporo pri skupnem učenju. Lep pozdrav in z d r a v o    Jožko Udovič

 

10TOR7GEOP

Torek, 26.5.2020                     Geografija 7                                  Četrtek, 28.5.2020

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Večina smo zaključili ocenjevanja, z nekaterimi bomo uredili v teh dneh. Pričeli smo s spoznavanjem  Azije  in njenih naravnogeografske značilnosti:  lege, površje (naravne enote), podnebja in rastja. Nadaljevali bomo s družbeno-geografskimi značilnostmi. Pričeli bomo s prebivalstvom. Uporabljali bomo učbenik:  111 in 112 in spletne predstavitve (M.M.): http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/index.html  .

Naslov v zvezku: Azija – družbeno-geografske značilnosti: prebivalstvo

Zapis bo sestavljen iz odgovorov na spodnja vprašanja. Preden se lotiš naloge, si oglej vsebino na spodnjih povezavah. Vzelo ti bo nekaj minut časa in olajšalo del. Pri odgovorih si lahko pomagaš tudi s ostalim spletom.

Politika enega otroka: https://www.youtube.com/watch?v=GD3mDsGbj2Q

Verstva: https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw

 1. Katera območja v Aziji so najredkeje in katera najgosteje poseljena?
 2. Pojasni kateri dejavniki vplivajo na poselitev ter na kakšen način?
 3. Kaj je DEMOGRAFSKA ali PREBIVALSTVENA EKSPLOZIJA?
 4. S kakšnimi težavami se soočajo prebivalcih v mestih, kjer neprestano narašča število

prebivalcev?

 1. Kaj je »POLITIKA ENEGA OTROKA«? Katere države so jo izvajale? Kakšne posledice je

pustila »politika enega otroka«?

 1. Naštej verstva v Aziji.

Odgovore dopolnite s pomočjo literature in spleta:

 1. V Aziji živi slabih 60% prebivalstva sveta, največ na Kitajskem (1,4 milijarde) in

v Indiji (1,3 milijarde). Največje zgostitve so: _____________________________

Najredkeje so poseljena visokogorska področja, _________________________

 1. Na poselitev vplivajo naravno-geografski pogoji: možnost preživetja v ugodnem življenjskem okolju (površje, podnebje…)  in družbeno-geografski (urejene  stanovanjske razmere, zdravstvo, šolstvo…). ___________________________________________________
 2. Demografska eksplozija _________________________________________________
 3. Problemi mest _________________________________________________________
 4. Politika enega otroka ____________________________________________________
 5. Verstva Azije ___________________________________________________________

Uspešno delo in lep pozdrav    JU

 

9TOR7GEO

Torek, 19.5.2020                     Geografija 7                                  Četrtek, 21.5.2020

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

V četrtek  imamo ocenjevanje znanja geografije.  Prosim, da mi do jutri,  na moj mail, pošljete vaše telefonske številke.  Izberite si dva sklopa vprašanj izmed vseh treh, ki ste jih dobili (odgovarjali boste na dve izmed treh skupin  vprašanj, ki sem vam jih poslal) . Kdor bo želel, bo lahko odgovarjal na vse in tudi na vprašanja nove snovi.

Za spraševanje obvezno potrebujete zemljevid Evrope ( lahko je tudi iz Atlasa).

Spraševal bom s pomočjo telefona (video klic – viber), kdor ne bo imel Viber-a, pa le audio.

Pričel bom ob 8.00, do 9.00 načrtujem: Sven, Karin, Tjaša, Tanja, Cleo, Anesa, Gregor, Luka in Leon. Med 9.00 in 10 pa: Jana, Matic, Maj, Jernej, Tine, Taja, Nejc in Benjamin. V slučaju kakršnihkoli težav, se dogovarjamo individualno. Še enkrat prosim, da mi do jutri na moj mail pošljete vaše telefonske številke. Hvala in uspešno učenje. Lep pozdrav Jožko Udovič

 

Pričeli smo s spoznavanjem  Azije  in njenih naravnogeografske značilnosti:  lege, površje (naravne enote), podnebja in rastja. Zapisali smo si o legi in površju, spodnji zapis je o podnebju in rastlinstvu.

 

Kratek zapis podnebja in rastlinstva Azije:

 1. V Južni in jugovzhodni Aziji je ekvatorialno podnebje, ki prehaja v savansko in najbolj razširjeno podnebje monsumsko  (visoke temperature in veliko padavin;  dve dobi deževna in sušna) – tropski deževni in monsumski
 2. V Jugozahodni Aziji je ob sredozemskem morju sredozemsko podnebje, drugod pa polpuščavsko in puščavsko podnebje.
 3. V vzhodni Aziji prevladuje oceansko podnebje z listnatimi gozdovi travniki.
 4. V osrednji Aziji imajo celinsko podnebje z travniškim rastjem in gozdovi. V višjih predelih prehaja v višinske podnebne in rastlinske pasove. V notranjosti pa v polpuščavske in puščavske predele.

 

Primer zapisa podnebja in rastlinstva Azije brez Severne Azije. Zapis je za prepis preobsežen. Z njegovo pomočjo pa izvemo veliko o značilnostih podnebja Azije

 1. Azija leži v vseh toplotnih pasovih in tako srečamo v Aziji vse podnebne tipe
 2. V tropskem pasu je podnebje ekvatorialno, savansko in tropsko suho in polsuho in tudi monsumsko.

Ekvatorialno podnebje : za ekvatorialno podnebje so značilne temperature nad 25°C, enakomerne padavine, ki so po navadi nad 2000mm, zaradi njih tu raste primarni deževni gozd (ki je najbolj izkrčen na svetu) in sekundarni deževni gozd. Ekvatorialno podnebje je najbolj vidno v Indoneziji, Filipinih. na Malajskem polotoku in v Zahodnih Gatih.

Savansko podnebje: so značilna temperaturna nihanja, vendar je povprečna temperatura še zmeraj pri 25°C. Padavin je manj kot v ekvatorialnem podnebju, 500-1500mm. v tem tipu podnebja se pojavljata deževna ter sušna doba. Kot že ime pove tu prevladuje savansko rastlinstvo (Indokitajska in  Dekanskem polotoku).

Tropsko suho in polsuho podnebje:  so značilna temperaturna nihanja; vendar pri tem podnebju le okrog 20°C. V območju suhega podnebja ne pade več kot 250mm padavin na dan, v polsuhem a od 250-500mm padavin. Rastlinstvo pa je puščavsko ter polpuščavsko. Takšen podnebni tip se pojavlja na Arabskem polotoku ter v puščavi Tar.

Subtropsko vlažno in monsunsko podnebje: temperature poleti nad 25°C, pozimi pa padejo pod 20°C. Padavine so zmeraj nad 1000mm, višek pa je poleti zaradi monsunov,  ki prinesejo še več vode iz morja. Rastje je monsunsko ter vlažni subtropski gozd. Zelo pomembni rastlini sta bambus in tikovec. Ti podnebji se nahajata na jugu Kitajske, severnem delu Indokitajske, Indije ter Bangladeša, južni del Japonske in južne Koreje.

Monsuni so posebnost azijskega podnebja in so vetrovi.  Poleti, ko se kopno hitreje segreva kot morje, monsunski vetrovi pihajo s hladnejšega morja (visok zračni tlak) na toplejše kopno (nizek zračni tlak) in prinašajo padavine.  Pozimi pa s hladnega kopnega (visok zračni tlak) pihajo na toplejše morje (nizek zračni tlak) suhi monsunski zimski vetrovi.  Nastajajo zaradi neenakomernega segrevanja in zaradi različnega zračnega pritiska.

Subtropsko suho in polsuho podnebje: temperature v tem podnebju so visoke poleti nad 20°C, pozimi pa pod 20°C . Padavin je malo,  0mm v suhem podnebju in od 250-500mm v polsuhem. Polsuho ima deževno dobo, prsti so puščavske, tako kot tudi rastje. Pojavlja se severnem delu Arabskega polotoka, med Indijo ter Pakistanom in v srednjem delu jugovzhodne Azije.

 

 

 1. V zmerno-toplem pasu je celinsko – kontinentalno, oceansko, sredozemsko

Sredozemsko podnebje:  temperature so nad 20°C, ima vroča ter suha poletja, ter mile in vlažne zime. Temperaturna nihanja so zelo majhna. Padavin je manj od 1000mm, uspeva mediteransko rastje, prsti so rdeče in rjave mediteranske. Sredozemsko podnebje se nahaja okrog črnega ter Sredozemskega morja.

Kontinentalno vlažno podnebje  temperature so nad 20°C, značilna pa so nihanja temperatur. Padavine so od 500 do 1250mm, višek jih je poleti. Rastje je listnati ter mešani gozd. prsti so gozdne, rjave ter sive. Pojavlja se v severnem delu japonske, v severni Koreji, vzhodni deli Azije ter nižavja na severu Kitajske.

Oceansko podnebje mile zime ter mila poletja so značilna za to podnebje z od 500-1000mm, dovolj jih je čez celo leto. Rastje je listnati gozd, prsti pa so rjave. Pojavlja se na severnem delu Japonske , na Korejskem polotoku ter v severovzhodni Kitajski.

Kontinentalno suho podnebje –  polpuščavsko in puščavsko:  temperature v tem podnebju presegajo 20°C in nihajo prek leta. Padavin je pod 250mm, rastje pa je puščavsko tako kot tudi prsti. Pojavlja se v puščavi Gobi, Karakorum, v Džungariji ter puščavi Takla Makan.

 

8TOR7GEO

Torek, 12.5.2020                     Geografija 7                                  Četrtek, 14.5.2020

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Pričeli smo s spoznavanjem  Azije, najprej smo spoznali  njeno površje-naravne enote:

Rešitve : Azija – naravnogeografske značilnosti- površje (naravne enote)

 1. Oceani: – Indijski (J), Tihi ali Pacifik (V)

– morja: na zahodu: Črno in Sredozemsko, na JZ  Rdeče, na jugu Arabsko, na JV Južnokitajsko, na vzhodu Japonsko, na SV Ohotsko  in Barentsovo in na severu Severno ledeno morje

–  Perzijski in Bengalski zaliv na Jugu

– Sueški prekop na Z in Korejski preliv na vzhodu

 1. Polotoki: Arabski, Dekanski (Indijski), Indokitajski, Korejski, Kamčatka
 2. Otoki: Šrilanka (Ceylon) in Taivan
 3. Otočja: Indonezijsko, Filipinsko, Japonsko
 4. Nižavja: Mezopotamsko, Indsko, Gangeško, Veliko kitajsko
 5. Gorovja: Himalaja z Mount Everestom in najvišjo planoto na svetu Tibetom

Nadaljevanje površja sta podnebje in rastlinstvo. Prilagam toplotne pasove s podnebnimi in rastlinskimi tipi, ki so vsi prisotni tudi v Aziji.

S pomočjo spletne predstavitve (M.M.): http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/index.html  in učbenika na strani 109 in110. Izpišite tipe podnebja in rastja Azije v zvezek.

Naslov v zvezku:

Azija – naravnogeografske značilnosti: Podnebje in rastlinstvo

Svetujem kratek zapis s pomočjo strani neba od severa proti jugu ali obratno oziroma skico Azije in vpis po posameznih delih.

Uspešno delo in lep pozdrav JU

TOPLOTNI PASOVI IN POSEBNOSTI

 

Toplotni pasovi so območja, ki se razprostirajo čez celotno Zemljo. Osnovno izhodišče za njihovo določanje je temperatura.

Ločimo pet tipov toplotnih pasov:

– Tropski pas

– subtropski pas

– zmerno topli pas

– subpolarni pas

– polarni pas

Znotraj vsakega pasu pa ločimo več tipov podnebij.

TROPSKI ALI VROČI PAS

Leži se med severnim in južnim povratnikom (23,5°). Temperature pa so skozi vso leto med 20°C in 30°C.

V tropskem pasu ločimo štiri tipe podnebja:

 

 1. EKVATORIALNO PODNEBJE – zanj je značilno bujno rastlinstvo in malo podrasti (Tropski deževni gozd, Svetli gozd), obilne  padavine od 1500 – 2000 mm letno
 2.  SAVANSKO PODNEBJE– zanj je značilno savansko  rastlinstvo (grmovja, drevesa, travniško rastlinstvo), menjavanje deževne in sušne dobe
 3.  TROPSKO SUHO– zanj je značilno puščavsko rastlinstvo, od 200 – 250 mm padavin letno
 4.  POLSUHO PODNEBJE – zanj je značilno puščavsko rastlinstvo (trnati grmički, kaktusi ali celo nič- zaradi suše), pod 250 mm padavin letno

SUBTROPSKI PAS

 

Leži med povratnikoma ter 40° severne in južne geografske širine. V tem toplotnem pasu se že oblikujejo letni časi. Temperatura je vso leto med 10°C in 30°C.

Oblikujejo se že letni časi.

V subtropskem pasu ločimo pet tipov podnebij:

 1.                                  SREDOZEMSKO PODNEBJE – zanj je značilno mediteransko rastlinstvo, poletna suša, zimzeleni listavci, malo padavin poleti več pa v jesen in pozimi
 2. SUBTROPSKO VLAŽNO PODNEBJE – značilen je vlažni subtropski gozd, največ padavin poleti in malo v jesen in pozimi
 3.                                  MONSUNSKO PODNEBJE – značilen je vlažni tropski gozd (nižja drevesa,ki so redkeje poseljena, več podrasti), izrazit višek padavin poleti v času monsuna
 4. SUBTROPSKO POLSUHO – puščavsko rastlinstvo, od 250 – 500 mm padavin letno

 

ZMERNO TOPLI PAS

Leži na severu in jugu od 40° do povratnikov.Temperature so poleti nad 10 °C, pozimi pa se spustijo pod 0 °C.

V tem pasu ločimo pet tipov podnebij:

 1. OCEANSKO PODNEBJE – za ta tip podnebja je značilen listnati gozd, padavine so enakomerno razporejene skozi vso leto
 2. CELINSKO VLAŽNO PODNEBJE – tu lahko najdemo listnati gozd in mešani gozd, nad 500 mm padavin letno z viškom poleti
 3. CELINSKO POLSUHO PODNEBJE – tu lahko najdemo stepsko rastlinstvo, od 250 do 500 mm padavin letno z viškom poleti
 4. CELINSKO SUHO PODNEBJE – tu najdemo puščavsko rastlinstvo, pod 250 mm padavin letno z viškom poleti
 5. ZMERNO HLADNO PODNEBJE – tu pa najdemo iglasti gozd , pod 500 mm padavin letno z viškom poleti

 

 

SUBPOLARNI PAS

 

Leži na območju severnega in južnega tečajnika. Posebnost je polarni dan in polarna noč.

V tem pasu lahko najdemo dva tipa podnebja:

 

 

 1. SUBPOLARNO (TUNDRSKO) PODNEBJE – tam lahko najdemo le mahove in lišaje ter pritlikave grmičke, temperature ne dvignejo nad 10°C, višek padavin poleti
 2. POLARNO PODNEBJE– za ta tip podnebja je značilno da ni rastlinstva saj je tam večni sneg in led, temperature se ne dvignejo nad 0°C, zelo malo padavin, ki so neenakomerno razporejene

 

 

 

POLARNI PAS 

 

Na severu se nahaja od severnega tečajnika do severnega pola, na jugu pa do južnega tečajnika do južnega pola. Za to območje je značilno izrazito pomanjkanje padavin, ter večni sneg in led.

 

 • Najnižja izmerjena temperatura v Verhojansku (Rusija) je – 67.8 °C. Zaradi tega se to območje ne uspe segreti do temperature, ki bi omogočala taljenje ledu. Najnižja izmerjena temperatura pa je bila – 89.2 °C na Sovjetski postaji Vostok na Antarktiki 21. Julija 1983.

 

 

viri:

https://www.rtvslo.si/zabava/zanimivosti/foto-snezno-bele-zivali-ki-kljubujejo-zimam/218288

http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/geografija/Slikovno-gradivo-iz-ucbenika-Svet-2.-letnik-gimnazije

http://www.kameleon-revija.si/index.php?Task=article&ArticleID=64

http://www.worldatlas.com/articles/what-and-where-is-the-tundra.html

http://eucbeniki.sio.si/test/pe/pe/G1_planetarno_krozenje/index3.html

 

http://www.dijaski.net/gradivo/geo_ref_toplotni_pasovi_01__predstavitev?r=1

http://www.modrijan.si/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Srednja-sola/geografija/Slikovno-gradivo-iz-ucbenika-Slovenija-2-4.-letnik-gimnazija

http://www.modrijan.si/slv/content/search/(offset)/5270?SearchText=&SubTreeArray=2

 

TOR7GEO

Torek,  21.4.2020                     Geografija 7                                  Četrtek, 7.5.2020

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Spoznali  smo  Severno in zdaj sledi Azija, vendar bomo pred spoznavanjem posameznih predelov  Azije spoznali še njene splošne značilnosti. Azija je celina največjih naravnih in družbenih nasprotij na svetu.

Najprej bomo spoznali njene naravno-geografske značilnosti. Iz delovnega zvezka izrežite zadnjo nemo karto – karto Azije in jo nalepite v zvezek. S pomočjo spletne predstavitve (M.M.): http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/index.html in učbenika na strani 108. Izpišite dele površja ali naravne enote Azije v zvezek in jih vpišite na nemo karto.

Naslov v zvezku:

Azija – naravnogeografske značilnosti- površje (naravne enote)

 1. Oceni, morja, prelivi…
 2. Polotoki, otoki in otočja
 3. Nižavja
 4. Gorovja in gore

 

Ob dnevu zemlje – 22.  aprilu,  poglejte predstavitev našega sončnega sistema. Vprašanje za razmišljanje: kateri planet vam je najbolj všeč in zakaj?  https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc

Do konca tedna imate časa za oddajo nalog pri obeh predmetih in do konca prvomajskih počitnic za oddajo referatov. Vsem, ki ste svoje obveznosti opravili, se iskreno zahvaljujem, ostale pa pričakujem.

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

5TOR7GEO

Torek,  14.04.2020                     Geografija 7                                   Četrtek, 16.04.2020

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Pred nami je zadnja četrtina letošnjega šolskega leta. Vsi skupaj se moramo potruditi, da bodo vsaj deloma uresničeni cilji, ki smo si jih zadali na začetku.  Naša letošnja naloga je spoznati Evrazijo. Današnja navodila so namenjena dvema  urama. Evropsko popotovanje zaključujemo. Spoznali  smo  Vzhodno  Evropo, sledi Severna Azija.   Rusija  in ostale  države  naslednice  nekdanje Sovjetske zveze  tvorijo Severno Azijo.  Naslov v zvezku:

Severna  Azija

Zapis: Naravnogeografske značilnosti

 1. Velika nižavja se menjavajo z gorovji in planotami (U99)
 2. Površje zaznamujejo Bajkalsko jezero in dolge reke: (U102)
 3. Prevladuje celinsko podnebje (U99-100)
 4. Rastlinstvo: (U101)

Družbeno-geografske značilnosti

 1. V severni Aziji večina žive Rusi, ki so pravoslavne veroizpovedi. Srečamo se druge narode in veroizpovedi (U98).
 2. Gospodarsko je zelo pomembno kmetijstvo (103).
 3. Naravna bogastva (nafta, premog in rude) so osnova gospodarskega razvoja (U104).

S stranjo v učbeniku, sem označil, kje imate dodatne podatke za izdelavo zapisa.

Ponavljanje in uvod v Azijo:  http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/avtor.html

Uspešno delo in lep pozdrav JU

 

4TOR7GEO

Torek,  07.04.2020                     Geografija 7                                   Četrtek, 09.04.2020

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Današnja navodila so namenjena dvema  urama. Evropsko popotovanje nadaljujemo v Vzhodni Evropi in Severni Aziji, ki sestavljata svojevrstno celoto.  Rusija in ostale države  naslednice  nekdanje Sovjetske zveze  predstavljajo Severno Azijo. Danes bom spoznavali Vzhodno Evropo, to je tudi naslov v zvezku:

Vzhodna Evropa

Iz delovnega zvezka izrežite  obe nemi karti Vzhodne Evrope in ju nalepite v zvezek. Na eno vpišete države z glavnimi mesti, na drugo naravne enote. Zapis sestavljajo:

 1. Povezuje Evropo z Azijo. Sestavljajo jo države:
 • B_____________________ z glavnim mestom: M_________________
 • M____________________ – K_________________
 • U____________________ – K____________
 • R____________________ – M______________
 1. Površje Vzhodne Evrope je nizko, največji del zavzema Vzhodnoevropsko nižavje, ki se z Baltsko ploščo naslanja na Baltsko morje. Na jugu je omejena z Črnim morjem in Kaspijskim jezerom, med njima gorovje Kavkaz. Na vzhodu jo gorovje in reka Ural ločujeta in povezujeta z Azijo. Večje reke so še Dnester, Don in Volga.
 2. Prevladujoče podnebje je celinsko (značilnosti!)
 3. Rastlinstvo: travnata stepa z listnatimi gozdovi, proti severu iglasti – tajga in severu – tundra. Velika območja so spremenjena v kulturno pokrajino (polja, pašniki…).
 4. Prebivalstvo so večina Slovani: Rusi, Belorusi in Ukrajinci; Moldavci spadajo k romanom. Evropski del Rusije je najgosteje poseljen del Rusije, celotna Vzhodna Evropa spada med redkeje poseljene dele Evrope.
 5. Države naslednice Sovjetske zveze se po razpadu soočajo z gospodarskimi težavami, najpomembnejše ostaja kmetijstvo, izkoriščanje naravnih bogastev (rud, premoga in nafte; ribjega bogastva, lesa…), vse pomembnejša je industrija.

Zemljevid prikazuje nekdanjo  Sovjetsko Zvezo –Zvezo sovjetskih socialističnih republik (ZSSR)

 

 

 

 1. S pomočjo do sedaj pridobljenega znanja in zemljevida nekdanje SZ v zvezek vpiši na katere dele je konec prejšnjega tisočletja razpadla SZ:

A: Rusijo in Vzhodnoevropske smo spoznali danes

B: Baltske so: E___________________, L____________________ in L_____________________

C: Kavkaške so: Gruzija (Georgia), A______________________ in A_______________________

D: »Stani«: K_____________________, U________________________, T____________________, K___________________ in T______________________________

V DZ rešite nalogi: 44 in 46.

Nekaj za  ponavljanje:  Zahodna Evropa – polderji:

https://www.youtube.com/watch?v=LF1tqItqNPA

Iz Severne Evrope pa še nekaj nalog, ki jih nekateri že poznate:

http://www2.arnes.si/~jdobaj/zgodovina/geografija/7geografija/Severna_Evropa/Severna_Evropa.htm

Mirno in  zdravo nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lep pozdrav  JU

 

 

3ČET7GEO

Četrtek, 02.04.2020                      Geografija 7

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Današnja dopolnilna navodila  bodo  namenjena ureditvi delovnega zvezka.  Pri  Geografiji  7 uporabljamo Modrijanove učbenike in delovne zvezke (DZ).  Rešitve nalog v DZ dobite na spletni strani:  Modrijan izobraževanje, na tej strani v prvem zavihku so tudi rešitve.  Pri zgodovini uporabljamo Rokus-ovo gradivo, za dostop je potrebna registracija, ki nam lahko veliko pomaga.  Obe založbi sta danes enotni  in sta v času  izrednih  razmeram, priskočili na pomoč. Sedaj imamo vsa gradiva tudi na spletu.  Uporabljamo jih vsi: učenci in učitelji. Registracija je obvezna na I-rokus.si,  olajšano vam bo delo. Na spletu so sedaj na voljo tudi gradiva drugih založb npr. MKZ:  učim.se, kjer lahko pogledate drugačne pristope in imate  pomoč pri delu.

Vsi, ki vas zanima več ali potrebujete pomoč, pišite: jozko.udovic@gmail.com.

Vaša  naloga danes bo ponovitev in ureditev rešitev  v delovnem zvezku:  Zahodna Evropa in Severna Evropa.  Prilagam rešitve, prosim pa, da naredite in na moj e-mail pošljete nalogo.

Danes vaša domača naloga zahteva kar nekaj dela. Prosim, da odgovorite na naslednja  vprašanja:

 • Ali je bilo v vašem DZ večina odgovorov rešenih, koliko pomoči ste potrebovali iz rešitev ( na kratko in najbolj bistveno).
 • Prosim, da fotografirate ali skenirate ali v wordu zapišete,  kateri dve temi sta vam v oblikovanju zapisa – tabelske slike – miselnega vzorca) najbolj uspeli in zakaj  (fotografirane in skenirane, le nekaj besed).

Še posebno bom vesel vseh, ki si do sedaj niste utegnili poiskati časa za geografijo in zgodovino. Hvala vsem, ki redno in vestno delate.

Želim vam uspešno delo, vaše naloge pričakujem do naslednje šolske ure.  Mirno in  zdravo nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lp JU

 

ZAHODNA EVROPA

Vaja 23: Zahodnoevropske države in njihova glavna mesta

Številka Država Glavno mesto

1 Irska Dublin

2 Velika Britanija London

3 Francija Pariz

4 Belgija Bruselj

5 Nizozemska Amsterdam

6 Luksemburg Luksemburg

7 Monako Monaco

Vaja 24: Podnebje v Zahodni Evropi

 1. a) ne
 2. b) ne
 3. c) v Parizu

č) Zime so v Dublinu toplejše zato, ker leži ob oceanu, Pariz pa leži v notranjosti.

Vaja 25: Izsuševanje nizozemskih polderjev

 1. a) Preprečuje morju, da bi preplavilo polder.
 2. b) nad gladino
 3. c) pod gladino

č) Na dnu polderja so prečrpavali vodo iz nižjih kanalov v višje, nazadnje pa so jo prečrpali v kanal,

ki teče v morje.

 1. d) Zato, ker so to pomembni nizozemski kulturni spomeniki.

6 GEOGRAFIJA EVROPE I N AZIJE

Vaja 26: Spreminjanje industrijske pokrajine v Angliji

 1. a) Onesnaženost se je zmanjšala.
 2. b) Preuredili so jih v mestne zelenice.
 3. c) Širše so.

č) V njih so postavili nove trgovine.

Vaja 27: Pojav iz Zahodne Evrope v rebusu

PLIMOVANJE

Vaja 28: Površje in vodovje Zahodne Evrope

 1. a) 1 Ardeni, 2 Centralni masiv, 3 Alpe, 4 Pireneji
 2. b) A Temza, B Ren, C Severno morje, Č Rokavski preliv

Vaja 29: Prebivalstvo Zahodne Evrope

Zahodnoevropske države so povečini gosto ( ν ) poseljene. Od industrije živi kvečjemu polovica

(četrtina) prebivalstva. Najgosteje sta poseljeni Belgija in Nizozemska (ν ). V mestih (ν ) živi več kot

tri četrtine prebivalstva. Valonci in Francozi sodijo med Romane (ν ). Edina povsem keltska država

je Škotska (Irska), keltski jezik pa še največ uporabljajo v Walesu ( ν ). V Severni Irski prevladujejo

muslimani (protestanti), v republiki Irski pa so povečini katoličani (ν ). Na Irskem (ν ) živi 4 milijone

Ircev, v Angliji (ZDA) pa kar 15 milijonov. Irska je po letu 2000 država priseljevanja (ν ).

Vaja 30: Zahodna Evropa v križanki

ZALIVSKI TOK

Vaja 31: Raznolikost Zahodne Evrope

Desno zgoraj – slika št. 2, desno na sredini – slika št. 3, levo spodaj – slika št. 1, desno spodaj – slika

št. 4.

Vaja 32: Potovanje po Zahodni Evropi

1 klif, 2 Loch Ness, 3 Evropredor, 4 Rotterdam, 5 Ardeni, 6 Disneyland, 7 Mont Blanc

SEVERNA EVROPA

Vaja 33: Severnoevropske države in njihova glavna mesta  Številka Država Glavno mesto

1 Islandija Reykjavik

2 Norveška Oslo

3 Švedska Stockholm

4 Danska København

5 Finska Helsinki

6 Estonija Tallin

7 Latvija Riga

8 Litva Vilnius

7

Vaja 34: Severna Evropa v rebusih

SKANDINAVIJA

Vaja 35: Površje in morja Severne Evrope

 1. a) Učenec na karto vriše severni tečajnik.
 2. b) 1 Skandinavsko gorovje, 2 Finska plošča, 3 Ruska plošča, 4 Baltsko morje, 5 Botnijski zaliv

Vaja 36: Reliefne značilnosti Severne Evrope

1, 3, in 4,

Vaja 37: Padavine in temperature v Skandinaviji

 1. a) Največ padavin ima kraj C, ker leži ob oceanu pod gorami. Ker pihajo zahodni vetrovi, vlažne

zračne mase udarijo ob gorovje in tu nastane veliko padavin.

 1. b) Najvišje zimske temperature so v kraju C, ki leži ob obali, ki jo tudi pozimi obliva topli Zalivski

tok.

 1. c) Najvišje poletne temperature so v kraju A, ki ima bolj celinsko podnebje, obenem pa ne leži tako

visoko kot kraj B.

Vaja 38: Podnebje v Severni Evropi

 1. a) Kraja ležita na podobni geografski širini
 2. b) Več padavin je v Stavangerju, ki leži med pred gorsko pregrado, kjer se izcedijo pada vine.
 3. c) Podobne so poleti, precej različne pa pozimi.

č) Stavanger ima oceansko, Tallinn pa prehodno celinsko podnebje.

Vaja 39: Značilne gospodarske dejavnosti v nordijskih državah

 1. a) dejavnost: poljedelstvo (kmetijstvo) b) dejavnost: ribolov

ime države: Danska imeni dveh držav: Norveška, Danska

 1. c) dejavnost: gozdarstvo č) dejavnost: (avtomobilska) industrija

imeni dveh držav: Finska, Švedska ime države: Švedska

Vaja 40: Pojmi v zvezi s Severno Evropo

fjord – Norveška, gejzir – Islandija, Volvo – Švedska, Legoland – Danska

Vaja 41: Severna Evropa v križanki

PRIBALTSKE DRŽAVE

Vaja 42: Raznolikost nordijskih držav

Levo zgoraj – slika št. 2, desno zgoraj – slika št. 4, levo spodaj – slika št. 1, desno spodaj – slika št. 3.

Vaja 43: Potovanje po Severni Evropi

1 Legoland, 2 iglasti gozd, 3 Nordkapp, 4 fjell, 5 fjord, 6 stavkirke, 7 naftna (vrtalna) ploščad

 

3TOR-Geo7

Torek,  31.03.2020                              Geografija 7                           Četrtek, 02.04.2020        

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Naravno-geografske značilnosti Severne  Evrope  smo spoznali, prav tako  države.  Danes sledi nadaljevanje: družbeno-geografske značilnosti. Navodilo za delo je za dve šolski uri.

Naslov današnje ure:  Severna  Evropa: družbeno-geografske značilnosti

Za uvod preberite značilnosti prebivalstva v učbeniku na straneh:  87, 88 in 89.

Pod prvo točko zapišite:  Severna  Evropa  je redko poseljena.

Poselitev se zmanjšuje od juga proti severu in ob obal proti notranjosti, celoten  norveški  priobalni del je gosteje poseljen zaradi Severnoatlantskega morskega  toka. Večina prebivalstva govori germanske skupine jezikov:  ___________, _____________._____________ in ________________

Ugrofinsko govorijo _________________ in _________________, temu jeziku pripada tudi laponski ali _______________. Baltski jezikovni skupini pa pripadata _________________ in ____________. Prebivalstvo Severne Evrope je večina evangeličansko  luteranske veroizpovedi,kar pomeni, da so ___________________________.

Pri tej točki kot zanimivosti zapišite kdo sta Astrid Lindgren in Hans Christian Andersen in kaj je savna in kaj stavkirka.

Druga točka bo obsegala  gospodarske značilnosti  Severne Evrope: (U: 90-93) Zapis lahko naredite s pomočjo učbenika in vam osnovo predstavljajo  naslovi:

Industrijski izdelki, Gozdovi, Izvoznik energije, Kmetijstvo, Ribje bogastvo

Druga možnost je, da  izdelate zapis v katerem so osnova gospodarstva naravna bogastva (primer: gozdovi:  lesna in papirna industrija – IKEA; morje – ribištvo, ribje farme, polenovke… poleg naštetega nafta v Severnem morju, veliko vodnatih rek na Norveškem – HE-hidroenergija… Nižine – kmetijstvo..

Pod tretjo točko  zapišite posebnosti in zanimivosti, ki so del Severne Evrope. Npr: Islandija dežela gejzirov, rastlinjakov, turizma…., Lego, jantar,  Nordkapp, Vikingi, severni jelen (los, vapiti, karibu, damjak ali lopatar),  severni sij – Aurora Borealis – https://www.youtube.com/watch?v=fVsONlc3OUY  Volvo in Saab,  če ju niste že omenili…

Ponavljamo s pomočjo DZ: vaje o družbeno-geografskih značilnostih so od: 39 do 43. in z interaktivnimi vajami. Predstavitev Severne Evrope kot so jo pripravili vrhniški geografinji:

https://docs.google.com/presentation/d/1bjBmodViT36KMRD0LmVZ7tuoghEHE_q7/present?slide=id.p35 , vaje:

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/severna_evropa.html

http://egradiva.gis.si/web/3.-letnik-geografija/evropa-regije

Vaše delo bomo pregledali v šoli, zato mi današnjega zapisa in rešitev ne pošiljate.  Zahvaljujem se za vaše delo, hvala tudi vašim staršem in vsem, ki vam pomagajo.  Uspešno. Zdravo in lep pozdrav JU

Četrtek, 26.03.2020

ČET7PGEO

Četrtek,  26.03.2020 Geografija 7

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Pričeli smo s spoznavanjem Severne Evrope. Zadnjo uro smo spoznali države in naravne enote  ali površje oziroma relief, ki zaznamuje Severno Evropo. To je današnje  nadaljevanje.

Naslov današnje ure:  Severna  Evropa: značilnosti reliefa, podnebje in rastlinstvo

Za uvod preberite značilnosti ledeniškega preoblikovanja v Alpah (U46 in 47). Nadaljevanje spoznavanja je zapis o ledeniškem preoblikovanju površja v Severni Evropi na straneh: 81 , 82 in 83.

Pod prvo točko zapišite: Površje  Severne Evrope  je ledeniško preoblikovano:

 • Ledeniške doline
 • Morene
 • Ledeniška jezera
 • Fjelli – polotoki
 • Fjordi – zalivi

Zapišite definicije (obrazložitev) zgoraj navedenih  reliefnih  oblik s pomočjo učbenika. V pomoč oziroma dodatno še:

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/geomorfologija/reliefne_oblike_ledeniska.html

Druga točka so značilnosti in vrste podnebja Severne Evrope:

 • Ob morju oceansko
 • V notranjosti celinsko
 • Visokih goratih deli gorsko
 • V severnih predelih subpolarno ali tundrsko

Pri vsakem podnebju na kratko zapišite značilnosti.

Tretja točka je rastlinstvo, prevladujejo gozdovi (iglasti, mešani in listnati), na jugu so travniške površine spremenjene v obdelovalne – kulturna pokrajina. Posebnost je tundra (opiši jo)

Ponavljamo s pomočjo DZ: vaje o naravno-geografskih značilnostih so od: 33 do 38.in z interaktivnimi vajami

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/severna_evropa.html

http://egradiva.gis.si/web/3.-letnik-geografija/evropa-regije

Vaše delo bomo pregledali v šoli, zato mi današnjega zapisa in rešitev ne pošiljate.

Uspešno.

Teden je zimski in hladen. Mogoče bomo zato lažje delali.

Zdravo in lp JU

 

Torek,  24.03.2020  Geografija 7

Dober dan sedmošolke in sedmošolci!

Danes bomo spoznavali Severno Evropo, to bo tudi nov naslov na novi strani zvezka.

V delovnem zvezku izrežite nemi karti  Severne Evrope. Ena je namenjena vpisu držav in glavnih mest, druga pa površju ali reliefu Severne Evrope.

Pod prvo točko vpišite lego Severne Evrope (S Evrope, ob Atlantiku,  severni zmerno-topli pas, sever že v subpolarnem predelu )

Druga točka so države z glavnimi mesti. Ločimo skandinavske in pribaltske države.

Tretja točka so naravne enote ali relief :

 • Skandinavski polotok s Skandinavskim gorovjem
 • Polotok Jutlandija ali Jyland
 • Finska plošča (ozemlje Finske)
 • Ruska plošča ( ozemlje Pribaltskih držav)
 • Severno in Norveško morje
 • Baltsko morje in Botniški zaliv

Ponavljamo s pomočjo DZ in z interaktivnimi vajami

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/severna_evropa.html

Vaše delo bomo pregledali v šoli, zato mi današnjega zapisa in rešitev ne pošiljate.

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi poslali odgovore na zastavljeni vprašanji, ostale pričakujem

(vaš domač kraj, 21. marec).

Zahvaljujem se za vaše delo, hvala tudi vašim staršem oziroma tistim, ki vam pomagajo.

Teden bo zimski in hladen. Mogoče bomo zato lažje delali.

Zdravo in lp JU

 

ČetrtekGEO7

Četrtek, 19.03.2020 Geografija 7

Zahodna Evropa

Dober dan, danes boste ponovili Zahodno Evropo:

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/zahodna_evropa.html

http://www2.arnes.si/~jdobaj/zgodovina/geografija/7geografija/Zahodna_Evropa/Vpliv%20morja.htm

Vaje so različne, nekatere z rešitvami, tako da delo ne bo pretežko. V slučaju, da je vaš računalnik prezaseden, ponovite s pomočjo učbenika in DZ.

Drugi del danes pa je izdelava tabelske slike: »Značilnosti, posebnosti in zanimivosti držav Zahodne Evrope«

V zvezek, s pomočjo učbenika in spleta,  zapišemo katere so po vašem izboru najbolj izstopajoče značilnosti, posebnosti in zanimivosti držav Zahodne Evrope:

 • Francija
 • Belgija
 • Nizozemska
 • Luxemburg
 • Velika Britanija
 • Irska
 • Monaco

Uspešno delo in ne pozabite na sonce. Lp Jožko Udovič

 

Torek7GEO

Torek, 17. 3. 2020 Geografija 7

Dober dan, pričenjamo z učenjem na daljavo.  Upam, da bo s skupnimi močmi naše delo uspešno.

Danes bomo ponovili: »Srednjo Evropo«. Naše šolske zapise lahko dopolnite z novimi spoznanji iz vaj.

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/srednja_evropa.html

Obvezni vaji sta: »Potovanje po Srednji Evropi«  in »Druga najdaljša reka v Evropi«

Lepo prosim, da najprej naredite domačo nalogo in odgovorite na naslednji dve vprašanji:

 1. V katerem kraju živiš in kakšno je danes vreme pri vas?
 2. V soboto bo 21. marec, kakšen dan v letu je in kakšna je dolžina dneva in noči?

V slučaju nejasnosti sem dosegljiv na  e-mail naslovu: jozko.udovic@gmail.com, na ta naslov pošljite domačo nalogo.

Želim vam uspešno, mirno in zdravo nadaljevanje pomladnega marca.

Jožko Udovič