TJA 3a


PETEK – 15. 5. 2020

Poišči ta učni list: ISKANJE BESED

 • Na desni strani imaš napisane besede za oblačila. Poleg besed zapiši slovenski pomen.
 • V mreži s črkami poišči besede.
 • List prilepi v zvezek za angleščino.

Poišči še zadnji UČNI LIST

 • Ta list prilepi v zvezek za angleščino. REŠILI GA BOMO V ŠOLI.

PRIPRAVI SE NA OCENJEVANJE ZNANJA

Ob miselnem vzorcu vadi predstavitev za ocenjevanje znanja.

Ponovi tudi vprašanja, ki smo se jih učili in odgovore nanje.

Naslednji teden bom vaše znanje preverjala.


Preberi si OBVESTILO O OCENJEVANJU ZNANJA PRI ANGLEŠČINI.


PONEDELJEK – 11. 5. 2020

 • Poišči učni list z oblačili. Preberi besede in jih poveži s pravimi sličicami.                     Učni list prilepi v zvezek.

      To je učni list, ki ga iščeš: UČNI LIST


PETEK – 8. 5. 2020

 • Reši nalogo. Poslušaj in izberi pravo oblačilo.  NALOGA – OBLAČILA                                   Ko končaš, klikni FINISH in nato CHECK MY ANSWERS, da preveriš, kako ti je šlo.


PONEDELJEK – 4. 5. 2020

 


PETEK – 24. 4. 2020

 • Med učnimi listi, ki si jih dobil-a, poišči križanko o delih telesa in jo reši. Križanko prilepi v zvezek.                                                                                                                                   To je križanka, ki jo iščeš: KRIŽANKA

PONEDELJEK – 20. 4. 2020


PETEK – 17. 4. 2020  

 • Za utrjevanje besed reši nekaj spodnjih nalog.

DELI TELESA

DELI TELESA – GLAVA


PETEK – 10. 4. 2020  

 • Poslušaj posnetek in vadi besede za dele telesa, tako da besede poslušaš in jih ponoviš. Naj te ne skrbi, ker je besed veliko, večino poznaš že iz 1. in 2. razreda. BODY PARTS – LISTEN AND REPEAT         
 •  Igraj igro Konjske dirke. Poslušaj besedo in izberi pravo sličico, tako da klikneš na kljukico.

          KONJSKA DIRKA – DELI TELESA

          KONJSKA DIRKA – DELI TELESA (GLAVA)


PONEDELJEK – 6. 4. 2020  

 • Najprej boš še malo povadil-a števila do 100. Reši nalogo ŠTEVILA DO 100.

Navodila: Klikni na zvočnik, poslušaj število in ga vpiši v okvirček. Ko končaš, klikni FINISH in CHECK MY ANSWERS, da preveriš rešitve. Reši vsaj dva stolpca.

 


PONEDELJEK – 30. 3. 2020     

 • Najprej preveri, kako ti je šla naloga, ki si jo reševal-a v petek. Tukaj so REŠITVE.

Danes boš vadil-a števila.

 • Najprej malo telovadbe. Glej posnetek, telovadi in glasno štej.EXERCISE
 • V tvojem delovnem zvezku za matematiko (3. del) se skriva kar nekaj učnih listov.           Poišči tistega, na katerem je križanka in ima naslov NUMBERS.                                              Reši križanko tako, da besede iz stolpca vpišeš k pravemu številu v križanki.                                                                                                                                                            UČNI LIST PRILEPI V ZVEZEK ZA ANGLEŠČINO.

PETEK –  27. 3. 2020   

Danes boš ponovil-a, kako poveš, kje je kaj.

 • Najprej poslušaj dve pesmici, ki ju že poznaš.                                                                    

ON, IN, UNDER, BY

IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN

 •  V priponki si preberi navodila za delo. NAVODILA

PONEDELJEK –  23. 3. 2020

 • Ob miselnem vzorcu, ki si ga izdelal-a, se predstavi staršem/bratu/sestri. Večkrat ponovi.
 • Vadi tudi vprašanja, ki smo se jih učili in odgovore nanje (pomagaj si z miselnim vzorcem v zvezku – All about me).

Ko se vrnemo v šolo, bomo vse to tudi ocenjevali.

Ponovil-a boš besede za prevozna sredstva.

 • Reši nalogo, tako da poslušaš besedo in izbereš pravo sličico. Vseh besed verjetno še ne poznaš. Nič hudega, tako se boš naučil-a kašno novo.   PREVOZNA SREDSTVA 1. VAJA
 • Ker vem, da nekateri že vse to obvladate, je tukaj za vas še ena malo težja naloga. Poslušaj poved in izberi pravo sličico.   PREVOZNA SREDSTVA 2. VAJA

PETEK – 20. 3. 2020

 • Prejšnjič si bral-a opis deklice Samante. Tudi sam-a boš izdelal-a podoben miselni vzorec, kot je Samantin, le da bo ta opisoval tebe.
 • Miselni vzorec izdelaj na risalni list ali drugi večji list. Če ga nimaš, pa kar na navaden list (velikosti A4).
 • Na sredino lista nariši sebe in napiši THIS IS ME (to sem jaz), nato pa nariši miselni vzorec, s pomočjo katerega se boš predstavil-a. Pomagaj si z miselnim vzorcem o Samanti, ki ga imaš v zvezku.
 • Nekateri učenci so z izdelavo miselnega vzorca začeli že v šoli. Da si boš lažje predstavljal-a, kako naj bi miselni vzorec izgledal, si oglej slike v tej priponki (izdelki še niso dokončani). Miselni vzorci učencev
 • Če si miselni vzorec začel-a izdelovati v šoli, ga dokončaj. S  pomočjo miselnega vzorca se poskusi predstaviti.

PONEDELJEK – 16. 3. 2020

 • V zvezku za angleščino poišči miselni vzorec ALL ABOUT ME, kjer imaš zapisana vprašanja, ki smo se jih učili. Ponovi vprašanja in odgovore nanje. Ponavljaš lahko tako, da vprašanja postavljaš staršem/bratu/sestri.
 • Ponovno si oglej miselni vzorec o deklici Samanti, ki ga imaš prilepljenega v zvezku. Glasno preberi povedi, ki govorijo o tej deklici.