FIZ 9

 


deveti teden     ČE   21.maj        FIZ 9

Preverjanje in ocenjevanje

deveti teden     TO   19.maj        FIZ 9

Preglej rešitve nalog in popravi narejeno v zvezku.  Rešitve DN Upor

Preverjanje in ocenjevanje


osmi teden    ČE  14. maj   FIZ 9

Srečanje na zoom-u: Utrjevanje El- tok, DN  U  str. 124/ nal.6.7 in *4,5

osmi teden    TO  11. maj  FIZ  9

Poznamo že el.tok in napetost, zdaj pa še električni upor. Prepiši    Električni upor

Naj vas tudi tukaj spomnim na   / Interaktivne vaje/ Fizika / El.tok / Virtualni laboratorij /

Vidimo se v četrtek!


sedmi teden   ČE  7. maj   FIZ 9

Deveti razred, lep pozdrav!

Odgovorite na vprašanja za ponovitev snovi o elektriki in mi jih pošljite do torka.

PREVERJANJE Vprašanja po el toku in napetosti


Rešena naloga              Rešitve (Po el. toku in napetosti)

šesti teden  TO 21. april  FIZ 9

Še malo do počitnic, deveti razred!                                                                             Reši naloge in mi  do četrtka pošlji rešitve (nadalikon@gmail.com).   Po el. toku in napetosti


peti teden   ČE   16. april   FIZ 9

Danes prepišite povzetek in v učbeniku poiščite poglavje Električna napetost. Pa srečno!

C Električna napetost


peti teden   TO  14. april   FIZ 9

Imeli smo tako lepo vreme, da upam, da ste se nalezli pomladnega razpoloženja, ki vlada zunaj, da ste se oddahnili in lahko spet začnemo…

Navodila za današnje delo so na listu.

Elektrika in voda


četrti teden ČE 9. april FIZ 9

Imamo zapisan povzetek poglavij El. tok, El. krog in Učinki el. toka. Zdaj pa poglejmo nekatere svari bolj podrobno:

Dopolni Električni tok

Pa lepe praznike vam želim, deveti razred!


četrti teden  TO  7. april   FIZ 9

Danes imate vsi v razredu enako nalogo. Prepiši v zvezek povzetek na listu. (Ne preslikaj, ali natisni, temveč prepiši).Strnila sem snov treh poglavij : Električni tok, Električni krog in Učinki el. toka. To ne pomeni, da zdaj znamo vse, temveč imamo samo zapisano na enem mestu. V naslednjih urah se bomo vračali k napisanemu. B Električni tok


tretji teden  ČE  2.apri FIZ 9

Ko bi se zdaj lahko pogovarjali kot v razredu…

Gremo k fiziki.Na spletu imate zdaj neverjetno izbiro vsebin za delo doma, na televiziji lahko spremljate izobraževalni program, možnosti je veliko. Naj vas še enkrat spomnim: zapišite v zvezek fizike datum, naslov oddaje, stavek ali dva o vsebini, vaše mnenje, naredite črto, rešite nalogo, ki vam jo dam,črta, zapišite opazovanje neba in tako naprej… Beležite si vse kar ste naredil v zvezi s fiziko, prišlo vam bo prav, ko pridemo v šolo.

Sledite napotkom, ki vam jih daje g.Miran na strani Astronomija.

Ker nimate več tehnike, poglejte kdaj v navodila za delo pri TIT 6, 7 in 8 ali OGL.

Oglasite se in sporočite kako ste in kaj delate.

DO SEDAJ smo ponavljali in preleteli poglavje Električni naboj v učbeniku. Vemo, da je okrog naelektrenega telesa električno polje, v njem pa delujejo električne sile. Naelektrimo lahko balon, ravnilo lahko pa tudi oblake in zemljo.

DELO DANES Spet lahko izbereš količino dela (obvezno, malo več *, veliko **)

-V učbeniku poišči poglavje NAELEKTRITEV V OZRAČJU (to je naslov) izpiši cele povedi s povdarjenimi besedami . Spodaj zapiši kako ravnamo ob nevarnosti strele in si to tudi zapomni. Če imaš kakšno izkušnjo s strelo to opiši spodaj.

* – Naredi zgoraj zapisano, potem pa preberi o Faradayevi kletki in jo naredi.

**- Vse zgoraj, na spletu pa poišči delovni zvezek Moja prva fizika 1.

 

 

tretji teden  TO  31. marec FIZ 9

Zdaj že veš da:

– Se telesa zaradi drgnjenja naelektrijo in sicer pozitivno (imajo manj elektronov) ali negativno (dobila so elektrone)

– Če naelektren glavnik ali ravnilce približamo tankemu curku vode, se ta odmakne.

– So za igro z elektriko le baterije in malonapetostni izviri. Smrtno nevaren je lahko že tok 50 mA  pri izmenični  napetosti 50 V ali enosmerni 150 V. Če steče skozi naše telo krči mišice (srce!!!), razkraja kri, povzroči opekline in rane.

– Nesreče z el. tokom preprečimo tako, da ne rabimo pokvarjenih ali poškodovanih el. naprav in jih ne popravljamo sami.

– Če smo priča nesreči z el. tokom, najprej poskrbimo za lastno varnost (Ne dotikamo se poškodovanca z golimi rokami in najprej izklopimo tok (varovalko).) Potem šele poskrbimo za poškodovanca in pokličemo 112.

DELO DANES

V zelenih okvirjih ns straneh 96, 87 in 98 poišči odgovore in jih skupaj z vprašanji zapiši v zvezek

  1. Kaj je jantar in čemu je dal ime?
  2. Kaj je elektroskop?
  3. Kako imenujemo napravo s katero lahko naelektrimo telesa (naredimo super frizuro)?

Naslov v zvezku    Električna sila (str. 98 in 99 v učbeniku)

Preriši sliko palice in kroglice (str. 98 spodaj), potem pa spet prepiši cele stavke s povdarjenimi besedami. (Npr. Naelektrena palica, ki … )

Napiši še podnaslov Električno silo lahko povečamo in spet prepiši stavke s povdarjenimi besedami.

* Na strani 100  poglej kaj je influenca in to zapiši v zvezek.

PRAVLJICA, ki nam pomaga, da si zapomnimo zgradbo atoma: Nekoč je živela družina Atomčkovih. Jedro družine sta dobričina, ata Proton, ki vedno vse potrdi:«Prav,prav…« in vedno nasršena mama Nevtronka, ki največkrat odkima »Ne, ne..«. Okrog njiju  dirkajo otroci Elektrončki. Tisti, ki so bolj daleč stran od mame in očeta jo ob primerni priliki pobrišejo iz družine. So pa ti Elektrončki zelo delavni, delajo, če le morejo, pa naj je prav ali narobe…

drugi teden ČE 26. marec FIZ 9

Večina  se je oglasila, vesela sem, da ste v redu in celo delate za fiziko. Lepo! Tisti, ki mi še niste pisali – oglasite se!

Prejšnjo uro smo začeli z elektriko. Začenjamo s statično elektriko ne kar z el. tokom. Prvo uro tega našega pouka prek spleta sem vas spodbujala k samostojnemu raziskovanju, pa naj zdaj povdarim izjemo: Nikakor, in res nikoli, se ne igrajte s tokom, ki ga dobimo iz vtičnice. Zato danes skočimo na stran 115 in 116 v učbeniku.

NALOGA  Večkrat preberi in si dobro zapomni kar piše pod naslovom Nevarnosti el. toka. V zvezek pa napiši naslov Nevarnosti el. toka, spodaj nariši lepo smrt in pet klicajev ter zapiši ZA IGRO Z ELEKTRIKO SO BATERIJE IN MALONAPETOSTNI IZVIRI !!!!! V zvezek napiši tudi vprašanja in odgovore:

  1. Kakšen tok je že smrtno nevaren?
  2. Kaj povzroči el.tok, ko steče skozi naše telo?
  3. Kako preprečimo nesreče z el. tokom?
  4. Kako pomagamo pri nesreči z el. tokom?

VPRAŠANJA  DELO še 7. naloga, peta in šesta za tiste, ki »hočete več«  / KINETIČNA ENERGIJA še 6. naloga, ostalo po želji  / POTENCIALNA ENERGIJA 5. in 6. ostalo je malo težje  /  MOČ  6. in 9. za ostale se odloči sam  /  TOPLOTA IN NOTRANJA ENERGIJA  počasi se prebij skozi vsa vprašanja. Odgovori so v zvezku ali v učbeniku.

2. TO 24. marec  FI 9

Drugi teden čisto drugačnega dela kot smo ga vajeni. Rada bi videla, ali mi sledite, zato:

  1. Sporoči, kaj si naredil za fiziko v prejšnjem tednu (Pa tudi, da nisi nič delal. Če je tako, napiši kako se imaš. Samo, da se oglasiš.)!      (nadalikon@gmail.com)
  2. Na listu z  vprašanji reši 3. in 4. vprašanje pri vseh skupinah ! Varčuj z energijo – nekatera vprašanja se ponavljajo.
  3. V zvezek napiši naslov ELEKTRIČNI NABOJ. Preberi poglavje (do Električne sile).  Prepiši cele stavke, v katerih so povdarjene besede ( npr. : Dlaka, pulover, lasje, glavnik, ravnilce se zaradi drgnjenja naelektrijo ali nabijejo. ) Drgni glavnik ali ravnilce in ga približaj tankemu curku vode. Kaj opaziš? (Zapiši kot poskus)

 

1. ČE 19. marec FI 9

Ko bo dež, bomo zaprti v hišah, zdaj pa pamet v roke in ven, v naravo!

Ko boste za računalnikom pa :

– Poglej kje imaš list z vprašanji za ponovitev. Če ga nimaš, mi sporoči. Če še nisi, pri vseh petih poglavjih reši prvo in drugo vprašanje. Odgovore piši v zvezek.

– V tabelo zapiši tri nove količine: el.tok, napetost in upornost. V učbeniku poišči in zapiši oznake in osnovne enote

– Tole pa je predlog, ki ga je poslal g. Miran. Navezuje se na tisto prvo – pojdi v naravo. Miran, hvala! Poslal mi je tudi nekaj strani iz revije Spika, sporočite mi, pa vam prepošljem.

 VSE V ZVEZI Z ASTRONOMIJO DOBIŠ ZDAJ POD  “ANTISPLETNE AKTIVNOSTI ZA UČENCE / ASTRONOMIJA”

 

 

 

1. TO 17. marec FI 9

(15.3) V mislih imam cel deveti razred v učilnici naravoslovja. Preskočimo uvodno debato in gremo takoj na to kar vsi težko čakate – fizika.

Ko pridemo nazaj v šolo, bo kriza z ocenami. Naredite naloge, ki jih bom dala, pojdite ven in zvečer opazujte zvezde, naredite poskus, merite, berite – vse pa zabeležite v zvezek (datum, kaj si delal…) – to bo osnova za razgovor in oceno. Lahko tudi sami kaj pretuhtate, sporočite mi na mail, pa se dogovorimo.

Pri TIT 8 sem dala povezavo na strani za učenje slepega tipkanja – koristno.