GEO 8

Torek, 2.6.2020

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Zaključujemo s šolanjem na daljavo. Z večino smo ocenjevanje zaključili, z nekaterimi bomo v šoli. Zaključite in uredite vaše zapise v zvezkih in Delovnih zvezkih. Lepo se učite in vidimo se v sredo.

Hvala za pridno delo. Vašim staršem in mentorjem se zahvaljujem za pomoč in podporo pri skupnem učenju. Lep pozdrav in z d r a v o    Jožko Udovič

 

10SRE8GEOP

Sreda,  27.5.2020                       Geografija 8                              Torek, 2.6.2020                                      

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Naše delo je tudi ocenjevanje znanja, veliko uspeha.

Spoznavamo  Anglo-ameriko  in zadnjo uro smo spoznali tudi ZDA.  Danes je na vrsti KANADA

– Učbenik: 74 -77 – KANADA

– DZ: str. 28: vaji 44 in 45.

– E-učbeniku: 106-107:     https://eucbeniki.sio.si/geo8/2584/index3.html

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2584/index4.html

– in na spletni strani rešite naloge o Anglo-ameriki:                     http://www.facka.si/gradiva/geo/amerika/naloga.html

Naslov:  Kanada

 1. Naravno-geografske značilnosti Kanade smo spoznali ob spoznavanju Angloamerike, površje je uravnano. Zaradi lege in odprtosti proti severu hladno, s prevladujočim celinskim in oceanskim podnebjem. Rastlinsko prevladujejo gozdovi – v severnih delih iglavci, v južnih delih so stepe preoblikovane v polja – žita.
 2. Je ena najredkeje poseljenih držav na svetu.
 3. Promet je najbolj razvit na jugu. Zaradi razdalj je zelo pomemben letalski promet. Zelo važna je tudi rečna povezava Velikih jezer po reki Svetega Lovrenca s Atlantskim oceanom.
 4. Iz dežele lesa in žita je postala gospodarska velesila ( les,papir, rude, nafta in zemeljski plin, pridelava aluminija,avtomobilska industrija…)

 

Pri  delu uporabljajte tudi  atlas.

Želim vam uspešno izdelavo zapisa in spoznavanja Kanade.

 

Zdravo in lep pozdrav JU

 

 

9SRE8GEOPRE

Sreda,  20.5.2020                       Geografija 8                      Torek,  26.5.2020                                     

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Spoznavamo  Anglo-ameriko  in njene družbeno-geografske značilnosti, pričeli smo  s prebivalstvom in nadaljujemo z gospodarstvom. Danes bomo uporabljali: 

– Učbenik: 70-74 – ZDA prva velesila sveta

– E-učbeniku: 103-110     https://eucbeniki.sio.si/geo8/2584/index.html

– in na spletni strani:  http://www.facka.si/gradiva/geo/amerika/7gospodarstvo/gospodarstvo.html

Naslov:  Družbeno-geografske značilnosti – gospodarstvo

Anglo-amerika  spada med najbogatejše predele sveta – razlogi so: obilica naravnih bogastev – velike površine rodovitne prsti (intenzivno kmetijstvo), številne reke, jezera in morja (ribolov, energetika, namakanje, transport), obsežni gozdovi (gozdarstvo, lesna in papirna industrija), bogata rudna nahajališča (rudarstvo, črna in barvna metalurgija), ogromno energetskih surovin (neobnovljivi in obnovljivi viri, petrokemična industrija) in nekovinskih mineralov.

Podnaslov: ZDA

Osnova za zapis gospodarstva ZDA in Kanade je učbenik, dopolnilo sta oba ostala vira (lahko pa izdelate tabelsko sliko pa vaši izbiri in z vašimi viri).

 1. Poleg naravnih bogastev so gospodarski razvoj ZDA omogočile tudi družbene razmere (U70).
 2. Industrija se je najprej in najbolj razvila na severovzhodu (U71).
 3. ZDA so energijsko bogata država z izredno razvitim prometom (U71).
 4. Kmetijstvo je zelo pomembna dejavnost (U72).
 5. ZDA so najmočnejša država na svetu s poindustrijsko družbo (U73).

Pri  delu uporabljajte tudi  atlas.

Želim vam uspešno izdelavo zapisa in spoznavanja značilnosti gospodarstva ZDA.

 

Zdravo in lep pozdrav JU

 

 

8TOR8GEOP

Torek, 12.5.2020                               Geografija 8                                   Sreda, 13.5.2020                                     

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Spoznavamo  Anglo-ameriko in spoznali smo njene naravno-geografskih značilnosti, nadaljevali bomo z družbeno-geografskimi značilnostmi. Začenjamo s prebivalstvom. Današnjo temo  najdete v:  _____      –  Učbeniku: 64-69,

– E-učbeniku: 98-102     https://eucbeniki.sio.si/geo8/2583/index.html

– in na spletni strani: http://www.facka.si/gradiva/geo/amerika/6prebivalstvo/prebivalstvo.html

Naslov:  Družbeno-geografske značilnosti – prebivalstvo

Osnova za zapis prebivalstva je učbenik, dopolnilo sta oba ostala vira (lahko pa izdelate tabelsko sliko pa vaši izbiri in z vašimi viri).

 1. Prebivalstvo nekoč – staroselci (U64,65):

–       Indijanci

–       Inuiti in Jupiki (Eskimi)

Kdo so staroselci in kaj predstavljajo danes?

 1. Severno Ameriko so večina poselili evropski priseljenci, med katerimi sp prevladujoči angleško govoreči iz Britanskega otočja in Irske (U66,67). Iz različnih kultur so ustvarili novo večkulturno ameriško družbo. Uradni jezik je angleški z izjemo francosko govorečega dela Kanade – Quebec. Največ Slovencev in njihovih potomcev je v Clevelandu. Kdo so ostali narodi in priseljenci zadnjih desetletij?
 2. Afroameričani so potomci črnega prebivalstva, ki so bili v začetku novega veka pripeljani v Ameriko kot sužnji. (U68) Obrazloži njihov prihod in spodnje pojme.

Mulati

Rasizem

Barack Obama

 1. Severna Amerika je različno gosto poseljena in pogoste so selitve prebivalstva. Najgosteje je poseljeno Pojezerje – severovzhod ZDA in JZ Kanade, najredkeje pa severni deli in Aljaska. (U68,69) Zapiši kako je z ostalimi deli.

Pri  delu je zaželjen tudi  atlas.

Želim vam uspešno izdelavo zapisa in spoznavanja značilnosti prebivalstva.

Zdravo in lep pozdrav JU

 

6SRE8GEOP

Sreda, 22.4.2020                       Geografija 8                             Sreda, 6.5.2020                                     

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Letos spoznavamo Novi svet. Najobsežnejši del Novega sveta predstavljajo Amerike. Pričeli smo z  Angloameriko in spoznali smo si njeno površje, to je le ena izmed naravno-geografskih značilnosti.

Naravno-geografske značilnosti

(Spodnji pregled imate na nemih kartah, ki jih dopolnite, zapis je namenjen ponavljanju)

 1. Pregled površja – naravne enote:

–       Kanadski ščit na S

–       Priatlantsko nižavje na V

–       nižavje ob Mehiškem zalivu na J

–       staro gorstvo Apalači na V

–       Osrednje nižavje z Mississipijem v osrednjem delu se zaključi z Velikimi planjavami (Mrtva Črta)

–        Ameriške Kordiljere: Skalno gorovje s kotlinami in planotami

–        Gorati Zahod: Obalno in Tihooceansko obrežno gorovje

–         Tihooceanska obala na Z.

Polotoki Severne Amerike: na SZ – Aljaska ( najvišja gora Mount McKinley – Denali (6190m), na SV Labrador, na JV Florida in JZ Kalifornija.

Severno Ameriko oblivata Atlantski in Tihi ocean, na Jugu Mehiški Zaliv, na severu Hudsonov zaliv in Severno ledeno morje, na SZ Beringovo morje, na JZ Kalifornijski zaliv…

 1. Podnebje: Severna Amerika leži v severnem zmerno-toplem pasu, le najsevernejši deli v S subpolarnem in polarnem in najjužnejši v S subtropskem pasu. Podnebje je odvisno od:

– geografske lega (oddaljenosti od ekvatorja)

– oddaljenosti od morja

– nadmorske višine

– morskih tokov in veliko bolj kot drugod po svetu od zračnih vetrovnih tokov.

Podnebni tipi:

– severni deli subpolarno in polarno

– nekateri zahodni deli polpuščavsko in celo puščavsko

– osrednji deli celinsko, ki v višjih zahodnih predelih prehaja v gorsko

– Vzhodne in zahodne obale oceansko

– JZ – sredozemsko

– JV vlažno subtropsko

Posameznemu podnebju pripišite značilnosti.

Posebnosti in zanimivosti podnebja Severne Amerike so: hurikani (tropski cikloni – orkani), tornadi (vrtinčasti rušilni vetrovi), dead line – mrtva črta: 100 poldnevnik: količina padavin se zmanjša pod 500 mm, Dolina smrti: manj kot 40 mm padavin…

 1. Rastlinstvo je pestro. S pomočjo izbranega vira izpiši vrste rastlinstva glede na podnebje in površje.

V zvezek napiši naslov: Naravno-geografske značilnosti Angloamerike.  Zgornje tri točke so osnova zapisa, ki ga lahko izdelate podobno ali po lastni ideji. Delu sta namenjeni dve uri.

V pomoč pri delu bo učbenik  str. 59 -64, atlas in e-učbenik:  

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index.html (93,94 in 95)

Delo nadgradi z reševanjem nalog v e-učbeniku.

Ob dnevu zemlje – 22.  aprilu,  poglejte predstavitev našega sončnega sistema. V razmišljanje: kateri planet vam je najbolj všeč in zakaj?  https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc

Do konca tedna imate časa za oddajo neoddanih nalog in do konca prvomajskih počitnic za oddajo referatov. Vsem, ki ste svoje obveznosti opravili, se iskreno zahvaljujem, ostale pa pričakujem.

Moj e-mail: jozko.udovic@gmail.com.

 

Uspešno delo in učenje.

Zdravo in lep pozdrav JU

 

 

5TOR8GEOP

Torek, 14.04.2020                    Geografija 8                                    Sreda, 15.042020

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Pred nami je zadnja četrtina letošnjega šolskega leta. Vsi skupaj se moramo potruditi, da bodo vsaj deloma uresničeni cilji, ki smo si jih zadali na začetku.  Letos spoznavamo Novi svet. Najobsežnejši del Novega sveta predstavljajo Amerike. Danes pričenjamo s spoznavanjem večjega dela Severne Amerike: Angloamerika, to je tudi naslov današnje teme.

V zvezek napiši naslov, iz delovnega zvezka  izreži nemi karti Severne Amerike in ju nalepi v zvezek. Na tvojo nemo karto površja vpiši vse naravne enote Severne Amerike .  V pomoč naj ti bo učbenik  str. 55,56,57 in 58 ali atlas ali e-učbenik:

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2581/index.html (90,91,92)

Delo nadgradi z reševanjem nalog v e-učbeniku.

Uspešno delo in učenje.

Zdravo in lep pozdrav JU       Nema karta  obeh Amerik

 

Ta vikend praznujemo Veliko noč. Vsem, ki praznujete voščim  lepo velikonočno praznovanje, vsem skupaj,  pa miren in sončen podaljšan vikend.  

Zdravo, lep pozdrav   Jožko Udovič

4SRE8PGEO

Sreda, 08.04.2020 Geografija 8

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Zaključili smo naše potovanje po Tihem oceanu in se selimo na veliko celino razdeljeno na dva, tri dele, ki smo jo deloma spoznali letos z velikimi geografskimi odkritji in nastankom ZDA v zadnjih tednih. Spoznavali bomo Amerike.

Navodila za delo:

V zvezek napiši naslov Amerika in nariši obris Amerik, tako kot najbolj znaš . Na tvojo sliko-zemljevid napiši vse geografske pojme povezane z zemljevidom. Vsa morja, različna poimenovanja celin…naredi zapis, ki naj vsebuje najpomembnejše podatke. S pomočjo učbenika  str. 52,53,54 in ali e-učbenika:

Delo nadgradi z reševanjem nalog v e-učbeniku.

Uspešno delo in učenje.

Zdravo in lep pozdrav JU

3SRE8GEO

Sreda, 01.014.2020                     Geografija 8     

Dober dan osmošolke in osmošolci!

Današnja navodila  bodo  namenjena ponavljanju, utrjevanju in urejanju zapiskov. Pri  Geografiji  8 uporabljamo Modrijanove učbenike in delovne zvezke (DZ).  Rešitve nalog v DZ dobite na spletni strani:  Modrijan izobraževanje, na tej strani v prvem zavihku najdete tudi rešitve.  Pri zgodovini uporabljamo Rokus-ovo gradivo, za dostop je potrebna registracija, ki nam lahko veliko pomaga.  Obe založbi sta danes enotni  in sta v času  izrednih  razmeram, priskočili na pomoč. Sedaj imamo vsa gradiva tudi na spletu.  Uporabljamo jih vsi: učenci in učitelji. Registracija je obvezna na I-rokus.si,  olajšano vam bo delo. Na spletu so sedaj na voljo tudi gradiva drugih založb npr. MKZ:  učim.se, kjer lahko pogledate drugačne pristope in imate  pomoč pri delu. Vsi, ki vas zanima več ali potrebujete pomoč, pišite: jozko.udovic@gmail.com.

Vaša  naloga danes bo ponovitev in ureditev zapiskov: Avstralije, Nove Zelandije in Oceanije.

Ponavljanje izvedite s pomočjo i-učbenika:  https://eucbeniki.sio.si/geo8/2571/index.html

Vsi, ki imate težave z dostopom do spleta, pa si pomagate z učbeniki.

Danes vaša domača naloga zahteva kar nekaj dela. Prosim, da na moj e-mail pošljete naslednje:

 • Ali je bilo v vašem DZ večina odgovorov rešenih, koliko pomoči ste potrebovali iz rešitev ( na kratko in najbolj bistveno)
 • Prosim, da fotografirate ali skenirate ali v wordu zapišete,  kateri dve temi sta vam v oblikovanju zapisa – tabelske slike – miselnega vzorca) najbolj uspeli in zakaj  (fotografirane in skenirane, le nekaj besed).

Želim vam uspešno delo, vaše naloge pričakujem do naslednje šolske ure. Želim vam uspešno in mirno, predvsem pa zdravo nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lp JU

Ponavljate lahko s pomočjo različnih spletnih strani:

https://interaktivne-vaje.si/geografija/avstralija_oceanija/avstralija.html

http://www.facka.si/gradiva/geo/avstralija-Eucbenik/kazalo.htm

V pomoč pri dopolnitvi odgovorov v delovnem zvezku.

AVSTRALIJA IN OCEANIJA

Vaja 16: Geografska lega Avstralije

 1. a) približno na sredini
 2. b) razdalja A: 23 300 km, razdalja B: 15 833 km, razlika: 7167 km
 3. c) V Avstraliji je bila zima, ker leži na nasprotni (južni) polobli.

Vaja 17: Rastlinstvo in živalstvo Avstralije

 1. a) evkalipt, b) emu, c) kenguru, č) koala

Vaja 18: Velike naravne enote in vodovje Avstralije

1 Veliko razvodno gorovje, 6 reka Murray, 2 puščavski ravniki in osamela hribovja na zahodu

celine, 3 Srednjeavstralsko nižavje, 4 Veliki koralni greben, 5 otok Tasmanija, 7 jezero Eyre

*Vaja 19: Podnebje v Avstraliji

 1. a) v kraju C, b) v kraju A, c) v krajih B in C, č) v kraju B, d) kraj B, e) kraj A, f) kraj C

*Vaja 20: Razporeditev padavin v Avstraliji

 1. a) A – kraj z največ padavinami, B – kraj z manj padavinami, C – kraj z zelo malo padavinami.
 2. b) Padavine prinašajo jugovzhodni vetrovi, ki trčijo ob Veliko razvodno gorovje. Zato je tam največ padavin. Na drugi strani gorovja in v notranjosti je padavin čedalje manj.

4

Vaja 21: Gospodarstvo Avstralije

 1. a) Največ obdelovalnih površin je na jugovzhodnih delih Srednjeavstralskega nižavja. Poljedelstvo

je razvito zlasti tam, kjer je možno umetno namakanje.

 1. b) Pašniki zavzemajo več kot polovico avstralskega površja. Na jugovzhodu se na pašnikih pase

največ goveda, za bolj sušna območja v notranjosti pa so značilne velike črede ovac, ki dajejo

kakovostno volno.

 1. c) Avstralija svojih rud večinoma ne predeluje, ampak jih izvaža nepredelane.

č) Ena največjih težav te velike države je prometna povezanost.

 1. d) izvoz: 2 – volna, 3 – pšenica, 4 – meso in mesni izdelki; uvoz: 1 – kava, 5 – poceni industrijski

izdelki

*Vaja 22: Raznolikost Avstralije

Levo zgoraj – slika št. 4, desno zgoraj – slika št. 1.

Levo spodaj – slika št. 2, desno spodaj – slika št. 3.

Vaja 23: Poselitev Avstralije

 1. a) aborigini
 2. b) v rezervatih in v velikih mestih
 3. c) Učenec na nemi karti Avstralije pobarva z rdečo območja z največjo zgostitvijo prebivalstva,

z rumeno najredkeje poseljena območja in z oranžno vmesna območja.

č) Učenec navede enega od odgovorov: naravne razmere, pozno odkritje celine, omejevanje priseljevanja s strani države

Vaja 24: Značilnosti avstralskega prebivalstva

2, 4, 5

Vaja 25: Avstralija v križanki

EVKALIPT

Vaja 26: Avstralija v rebusih

BUMERANG

ARTEŠKI VODNJAK

Vaja 27: Geografske značilnosti Nove Zelandije

 1. a) Na Novi Zelandiji so pred prihodom Evropejcev živeli Maori.
 2. b) Otoki Nove Zelandije ležijo na južni polobli, v zmerno toplem pasu.
 3. c) Toplejše podnebje ima Severni otok. Redkeje je poseljen Južni otok.

č) Ena pomembnejših gospodarskih panog je živinoreja. Skoraj polovico izvoza predstavljajo

mleko, mlečni izdelki in volna.

Vaja 28: Nema karta Nove Zelandije

1 Severni otok, 2 Južni otok, 3 Tasmanovo morje, 4 Tihi ocean

Vaja 29: Značilni otoki v Oceaniji

Otok takšne oblike se imenuje atol. Ustvarile so ga korale. Poraščen je s kokosovimi palmami. Ta

drevesa dajejo plodove kokosove orehe, ki so pomembni za prehrano domačega prebivalstva,

veliko pa jih tudi izvozijo.

Vaja 30: Nema karta Oceanije

1 Mikronezija, 2 Melanezija, 3 Polinezija, 4 Nova Zelandija

Učenec na nemo karto z rdečo črto vriše ekvator, z modro pa 180. poldnevnik.

Prek Oceanije poteka datumska meja.

Vaja 31: Otočja Oceanije in njihovi prebivalci

Maori – Nova Zelandija, Havajski otoki – Polinezija, Nova Gvineja – Papuanci, Melanezija –

Melanezijci

3TOR8GEO

Torek, 31.03.2020 Geografija 8

Dober dan osmošolke in osmošolci,

Naredili  in opravili uvodne korake, nekatere napake popravljamo, nekatere bodo še prisotne a upam, da jih ne bo veliko. Naše potovanje po svetu smo na kratko prekinili s Polarnimi predeli, sedaj pa še malo vračamo v Pacifik – Tihi ocean, danes bomo spoznavali in ponavljali Oceanijo

Navodila za delo:

V zvezek napiši naslov Oceanija in naredi zapis, ki naj vsebuje najpomembnejše podatke. S pomočjo učbenika  str. 45-49 in ali e-učbenika:

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2577/index.html

 • lega: Tihi ocean
 • naravne enote: a) Mikronezija
 • b) Melanezija
 • c) Polinezija

–      vulkanskega in koralnega nastanka (korale, atoli, lagune – pomočjo učbenika napiši nastanek)

–       podnebje in rastlinstvo

–       prebivalstvo

–       gospodarstvo

–       turizem

 

Naloge v DZ: 29, 30 in 31. Prosim, da s pomočjo Interaktivnih vaj, ponovite pacifiške države:

https://world-geography-games.com/australia.html , so v angleškem jeziku, vendar to ne bo težava.

Uspešno delo in učenje.

Zdravo in lep JU

Sreda, 25.03. 2020 Geografija 8       Polarni predeli: Arktika in Antarktika

Dober dan,

Zadnjič smo spoznavali:  Polarne predele: Arktiko in Antarktiko

Danes bomo naše znanje razširili in zapisali. Pomagali si bomo z učbenikom in e-učbenikom za geografijo 8: https://eucbeniki.sio.si/geo8/2596/index.html#

Polarni predeli so podobni in se razlikujejo:

 • Severni je ocean ali morje, Južni je celina;
 • Arktika je deloma poseljena, Antarktika neposeljena – le znanstveniki

Prosim, da zapis izdelate v kakršnikoli obliki, kot miselni vzorec, po točkah…

Zapisu dodajte nemi karti iz delovnega zvezka, ju dopolnite z geografskimi pojmi in izdelajte legendo.

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi poslali odgovore na zastavljeni vprašanji, ostale pričakujem

(vaš domač kraj, 21. marec).

Delovni  list je le primer zapisa. Uspešno, za pomoč sem dosegljiv na mail-u.

Vsi, ki še niste oddali referatov – ppt, jih morate poslati v času  šole na daljavo.

Teden bo zimski, recimo, da bo delo za šolo, nekoliko lažje.

Zdravo, uspešno delo in lp

Jožko Udovič

 

 

 

 

 

POLARNI PREDELI

 

1.    Polarni svet se razprostira na ____________________________________ ____________________________________________________________.

2.    Delimo ga na ____________________, ki se nahaja na  _______________ in ________________________, ki je na _______________.

3.    Skupne značilnosti obeh so: _____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  razlikujeta pa se po: _________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.    Arktika obsega: _______________________________________________ ___________________________________________________________.

5.    Razlika med ledeno ploščo in ledeno goro je v: _______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.    Živalstvo in rastlinstvo Arktike so naslednje živali / rastline: _____________

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ in naslednja ljudstva: ______________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

7.    Rastlinstva na Antarktiki ni, so pa tam naslednje živali: ___________________. ______________________________________________________________.

8.    Od ljudi tam kratek čas živijo posamezni ______________________________.

 

Sreda, 18. 3. 2020 Geografija 8       Polarni predeli: Arktika in Antarktika

Dober dan,

zahvaljujem se vsem, ki ste mi poslali odgovore na zastavljeni vprašanji, ostale pričakujem.

Danes bomo spoznavali polarne predele. Pomagali si bomo z e-učbenikom za geografijo 8:

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2596/index.html# in našim učbenikom.

S pomočjo literature- predvsem učbenikom rešujete v DZ naloge: 57, 58, 59, 60, 61 in 62.

Rešene naloge bomo pregledali ob povratku v šolo. Naloge v e-učbeniku poskusite rešiti, ko bo vaš hišni računalnik prost.

Danes je lep sončen dan, pojdite tudi ven, drugi teden bo zopet mrzlo. Uspešno delo in lp

Jožko Udovič

Torek, 17. 3. 2020 Geografija 8

Dober dan, pričenjamo z učenjem na daljavo.  Upam, da bo s skupnimi močmi naše delo uspešno.

Danes bomo ponovili: »Novo Zelandijo«. Naše šolske zapise lahko dopolnite z novimi spoznanji  iz gradiv.

http://www2.arnes.si/~jdobaj/zgodovina/geografija/8razred/Avst_Ocean/cela_nz.htm

Lepo prosim, da najprej naredite domačo nalogo in odgovorite na naslednji dve vprašanji:

 1. V katerem kraju živiš in kakšno je danes vreme pri vas?
 2. V soboto bo 21. marec, kakšen dan v letu je in kakšna je dolžina dneva in noči?

V slučaju nejasnosti sem dosegljiv na  e-mail naslovu: jozko.udovic@gmail.com , na ta naslov pošlji tudi nalogo.

Želim vam uspešno, mirno in zdravo nadaljevanje pomladnega marca.

Jožko Udovič