Svetovalna služba in DSP na daljavo

SVETOVALNA DELAVKA

Nataša Nelec Sedej vam je dostopna na mail:                                                                              natasa.nelec-sedej@guest.arnes.si

Kdor bi rad z njo stopil v kontakt po telefonu naj ji sporoči po e – mailu, poklicala vas bo po telefonu oz. vam posredovala svojo telefonsko številko.

DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP)

Socialna pedagoginja Anita Čelhar, ki izvaja dodatno strokovno pomoč vam je voljo na mail: anita.celhar@gmail.com

Učitelji, ki izvajajo ure učne pomoči s posameznimi učenci so za pomoč na voljo na elektronskih naslovih, ki so objavljeni na spletni strani.


STISKE IN TEŽAVE OTROK IN ODRASLIH V ČASU KORONAVIRUSA

KAKO SE POGOVARJATI Z OTROKOM O KORONAVIRUSU

 INFORMACIJE NA RTV TSLO

Zanimiva pravljica O hudobnem zmaju Koronarju in kako so ga ljudje s skupnimi močmi premagali.


KORISTNE POVEZAVE IN INFORMACIJE ZA STARŠE IN OTROKE

KAKO SE UČINKOVITO UČITI (radijski prispevek o učenju)

KADAR NE VESTE KAJ BI KORISTNEGA POČELI