TJA 3b


ČETRTEK – 14. 5. 2020

Poišči še zadnji UČNI LIST.

 • Glasno preberi poved in jo poveži z ustrezno sličico.                                                               Se še spomniš …?   SHE = ONA   HE = ON                                                                                        Če se katere besede ne spomniš, jo poišči v zvezku.
 • List prilepi v zvezek za angleščino.

 

Ob miselnem vzorcu vadi predstavitev za ocenjevanje znanja.

Ponovi tudi vprašanja, ki smo se jih učili in odgovore nanje.

Naslednji teden bom vaše znanje preverjala.

 

Se že veselim, da se po dolgem času spet vidimo! 😉


 

Preberi si OBVESTILO O OCENJEVANJU ZNANJA PRI ANGLEŠČINI.

 


TOREK – 12. 5. 2020

Poišči ta učni list: ISKANJE BESED

 • Na desni strani imaš napisane besede za oblačila. Poleg besed zapiši slovenski pomen.
 • V mreži s črkami poišči besede.
 • List prilepi v zvezek za angleščino.

ČETRTEK – 7. 5. 2020

 • Poišči učni list z oblačili. Preberi besede in jih poveži s pravimi sličicami.                     Učni list prilepi v zvezek.

      To je učni list, ki ga iščeš: UČNI LIST


TOREK – 4. 5. 2020

 • Pred počitnicami ste morali rešiti nalogo I HAVE GOT … 6 učencev je ni rešilo.  Če si med njimi, te danes najprej čaka ta naloga.
 • Ostali pa začnite z ogledom tega POSNETKA.
 • Reši nalogo. Poslušaj in izberi pravo oblačilo.  NALOGA – OBLAČILA                                   Ko končaš, klikni FINISH in nato CHECK MY ANSWERS, da preveriš, kako ti je šlo.

 


ČETRTEK – 23. 4. 2020

 


 TOREK – 21. 4. 2020

 • Med učnimi listi, ki si jih dobil-a, poišči križanko o delih telesa in jo reši. Križanko prilepi v zvezek.                                                                                                                                   To je križanka, ki jo iščeš: KRIŽANKA

ČETRTEK – 16. 4. 2020

Poslušaj in ponovi besede za dele telesa. BODY PARTS – POSLUŠAJ IN PONOVI

Poslušaj in pokaži na pravo sličico. BODY PARTS – POSLUŠAJ IN POKAŽI

Odpri priponko in naredi nalogo. BODY PARTS – besede 2.


 TOREK – 14. 4. 2020

Poslušaj posnetek in vadi besede za dele telesa, tako da besede poslušaš in jih ponoviš. BODY PARTS – LISTEN AND REPEAT

Poslušaj pesem HOKEY POKEY in zapleši.

Odpri priponko in naredi nalogo. BODY PARTS – besede


ČETRTEK – 9. 4. 2020

Poslušaj posnetek in vadi besede za dele telesa, tako da besede poslušaš in jih ponoviš. BODY PARTS – LISTEN AND REPEAT

Za utrjevanje besed reši spodnje naloge.

DELI TELESA

DELI TELESA – GLAVA


TOREK – 7. 4. 2020 

 • Poslušaj posnetek in vadi besede za dele telesa, tako da besede poslušaš in jih ponoviš. Naj te ne skrbi, ker je besed veliko, večino poznaš že iz 1. in 2. razreda. BODY PARTS – LISTEN AND REPEAT         
 •  Igraj igro Konjske dirke. Poslušaj besedo in izberi pravo sličico, tako da klikneš na kljukico.

          KONJSKA DIRKA – DELI TELESA

          KONJSKA DIRKA – DELI TELESA (GLAVA)


ČETRTEK – 2. 4. 2020  

 • Najprej boš še malo povadil-a števila do 100. Reši nalogo ŠTEVILA DO 100.

Navodila: Klikni na zvočnik, poslušaj število in ga vpiši v okvirček. Ko končaš, klikni FINISH in CHECK MY ANSWERS, da preveriš rešitve. Reši vsaj dva stolpca.


TOREK– 31. 3. 2020   

V četrtek ste reševali nalogo, pri kateri ste morali v povedi vstaviti pravo besedo. Nekaj učencev iz 3.a je imelo težave, saj se jim povedi niso prikazale. Iz 3.b se ni javil nihče, tako da upam, da težav niste imeli.

 • Najprej preveri, kako ti je šla naloga, ki si jo reševal-a v petek. Tukaj so REŠITVE.

Danes boš vadil-a števila.

 • Najprej malo telovadbe. Glej posnetek, telovadi in glasno štej. EXERCISE
 • V tvojem delovnem zvezku za matematiko (3. del) se skriva kar nekaj učnih listov.           Poišči tistega, na katerem je križanka in ima naslov NUMBERS.                                              Reši križanko tako, da besede iz stolpca vpišeš k pravemu številu v križanki.                                                                                                                                                            UČNI LIST PRILEPI V ZVEZEK ZA ANGLEŠČINO.

ČETRTEK –  26. 3. 2020   

Danes boš ponovil-a, kako poveš, kje je kaj.

 • Najprej poslušaj dve pesmici, ki ju že poznaš.                                                                    

ON, IN, UNDER, BY

IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN

 •  V priponki si preberi navodila za delo. NAVODILA

 


TOREK –  24. 3. 2020

 • Ob miselnem vzorcu, ki si ga izdelal-a, se predstavi staršem/bratu/sestri. Večkrat ponovi.
 • Vadi tudi vprašanja, ki smo se jih učili in odgovore nanje (pomagaj si z miselnim vzorcem v zvezku – All about me).

Ko se vrnemo v šolo, bomo vse to tudi ocenjevali.

Ponovil-a boš besede za prevozna sredstva.

 • Reši nalogo, tako da poslušaš besedo in izbereš pravo sličico. Vseh besed verjetno še ne poznaš. Nič hudega, tako se boš naučil-a kašno novo.   PREVOZNA SREDSTVA 1. VAJA
 • Ker vem, da nekateri že vse to obvladate, je tukaj za vas še ena malo težja naloga. Poslušaj poved in izberi pravo sličico.   PREVOZNA SREDSTVA 2. VAJA

Pa še to, v DZ za matematiko (3. del), ki si ga že dobil-a ali pa ga še boš,  te čakajo učni listi za angleščino. Ni ti jih treba še reševati. Reševali jih bomo postopoma.


ČETRTEK – 19. 3. 2020

 • Prejšnjič si bral-a opis deklice Samante. Tudi sam-a boš izdelal-a podoben miselni vzorec, kot je Samantin, le da bo ta opisoval tebe.
 • Miselni vzorec izdelaj na risalni list ali drugi večji list. Če ga nimaš, pa kar na navaden list (velikosti A4).
 • Na sredino lista nariši sebe in napiši THIS IS ME (to sem jaz), nato pa nariši miselni vzorec, s pomočjo katerega se boš predstavil-a. Pomagaj si z miselnim vzorcem o Samanti, ki ga imaš v zvezku.
 • Nekateri učenci so z izdelavo miselnega vzorca začeli že v šoli. Da si boš lažje predstavljal-a, kako naj bi miselni vzorec izgledal, si oglej slike v tej priponki (izdelki še niso dokončani). Miselni vzorci učencev

 

TOREK – 17. 3. 2020

 • V zvezku za angleščino poišči miselni vzorec ALL ABOUT ME, kjer imaš zapisana vprašanja, ki smo se jih učili. Ponovi vprašanja in odgovore nanje. Ponavljaš lahko tako, da vprašanja postavljaš staršem/bratu/sestri.
 • Ponovno si oglej miselni vzorec o deklici Samanti, ki ga imaš prilepljenega v zvezku. Glasno preberi povedi, ki govorijo o tej deklici.