GEO 9

9TORGEO9

Torek, 19.5.2020                                  Geografija 9                              Četrtek, 21.5.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

Čez teden dni se dobimo, vsaj tako obljubljajo in najprej moramo urediti ocene. Torej naslednji torek 26.5.  imamo ocenjevanje znanja geografije.  V slučaju, da bo vaš prihod prestavljen, vas prosim, da mi  pošljete vaše telefonske številke na moj mail.  Želim vam uspešno učenje.

V zadnjih dveh urah smo naredili uvod v  Obsredozemske pokrajine, pregledali smo površje, podnebje in rastlinstvo – naravnogeografske značilnosti. Nova tema so družbeno-geografske značilnosti, ki so v učbeniku na straneh: 122-129. V e-učbeniku:

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2654/index.html

Svetujem, da naredite družbeno-geografske značilnosti s pomočjo e- učbenika.

Naslov: Obsredozemske pokrajine: družbeno-geografske značilnosti

 1. Prebivalstvo: v Obsredozemskih pokrajinah sta, glede na gostoto poseljenosti, dva različna dela: gosteje poseljene flišnein redkeje poseljene kraške Najgosteje je poseljeno Koprsko primorje in goriška ravnina, najredkeje pa Brkini, dolina Reke in deloma Kras.
 2. Promet: prometni pomen pokrajin je zaradi lege ob morju zelo velik, saj ponuja najcenejše oblike prevoza na dolge razdalje. Zato se je razvilo koprsko pristanišče in Luka. Zelo pomembna je železnica (gradnja drugega tira). Avtocestni križ pa Obsredozemske pokrajine povezuje z ostalo RS.
 3. Gospodarstvo: kmetijstvo je v Obsredozemskih pokrajinah že od nekdaj zelo pomembna gospodarska panoga. Posebno vlogo ima zelenjadarstvo in vinska trta. Pomembna panoga je solinarstvo, žal ribištvo zgublja na pomenu. Turizem!

 

Navodila za delo so namenjena dvema urama. Zapis je osnova, lahko ga razširite oziroma dopolnite in spremenite. V DZ rešite vaje: 68, 69 in 70.

 

Uspešno delo in učenje.

Z d r a v o in lep pozdrav JU

 

 

8TORGEO9

Torek, 12.5.2020                                  Geografija 9                              Četrtek, 14.5.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

V zadnjih urah smo spoznali Dinarsko-kraške pokrajine,  potovanje po Sloveniji bomo nadaljevali v Obsredozemski pokrajinah.

V učbeniku so Obsredozemske pokrajine Slovenije kot del Sredozemlja predstavljene na straneh: 119-129 in v e-učbeniku: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2652/index.html.

Naravno-geografske-značilnosti bomo naredili s pomočjo učbenika.

Naslov: Obsredozemske pokrajine – naravno-geografske značilnosti

 1. Obsredozemske pokrajine zavzemajo JZ RS in so del Sredozemlja (značilnosti vezane na Jadransko oziroma Sredozemsko morje in podnebje, vendar ne v celoti).
 2. Delimo jih na:

–  flišne (gričevja, hribovja in doline): Koprsko primorje (Koprsko gričevje, tudi Slovenska Istra), Vipavska dolina z Goriškim poljem, Goriška brda in Brkini z dolino Reke

– kraške (ravniki, podolja in hribovja): Kras (planota med Vipavsko dolino in Tržaškim zalivom) z  značilnimi kraškimi pojavi, Podgrajsko-matarsko podolje s pogorjem Slavnika.

 1. Slovenska obala meri slabih 47 kilometrov. Pokrajine imajo zaradi morja milejše podnebje in   so ene najprivlačnejših delov Slovenije (značilnosti tržaškega zaliva).
 2. Obsredozemsko podnebje je podobno pravemu z večjimi razlikami med notranjostjo in obmorskimi predeli (oljka!). Podnebje zaznamuje tudi burja, ostali vetrovi manj (jugo, maestral, burin). Naravno rastlinstvo je večina skrčeno, malo je zimzelenih rastlin, srečamo puhasti hrast, tudi makijo, v notranjosti bor (pogozdovanje).

Navodila za delo so namenjena dvema urama. V DZ rešite vaji 66 in 67.

 

Uspešno delo in učenje.

Z d r a v o in lep pozdrav JU

 

6TORGEO9

Torek, 21.4.2020                                  Geografija 9                               Četrtek, 7.5.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

V zadnjih urah smo spoznali Dinarsko-kraške pokrajine.  

Naše pridobljeno znanje bomo ponovili in utrdili s pomočjo vaj v delovnem zvezku, rešitve najdete na spletni strani:  https://www.modrijan-izobrazevanje.si/     in

z  e-učbenikom: http://www.iucbeniki.si/geo9/2650/index.html .

Ob dnevu zemlje – 22.  aprilu,  poglejte predstavitev našega sončnega sistema. V razmišljanje: kateri planet vam je najbolj všeč in zakaj?  https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc

Do konca tedna imate časa za oddajo nalog pri obeh predmetih in do konca prvomajskih počitnic za oddajo referatov. Vsem, ki ste svoje obveznosti opravili, se iskreno zahvaljujem, ostale pa pričakujem.

Moj e-mail: jozko.udovic@gmail.com.

Uspešno delo in učenje.

Z d r a v o in lep pozdrav JU

 

 

5TORGEO9

Torek, 14.04.2020                                  Geografija 9                               Četrtek, 16.04.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

Pred nami je zadnja petina letošnjega šolskega leta. Vsi skupaj se moramo potruditi, da bodo vsaj deloma uresničeni cilji, ki smo si jih zadali na začetku.  Letos spoznavamo Slovenijo. Dinarsko-kraške pokrajine so del naše domovine, kjer  živimo in smo doma. Spoznali smo naravno-geografske značilnosti, v naslednjih dveh urah sledijo družbeno-geografske značilnosti.

Navodila za delo so namenjena dvema urama,  v prvem delu bomo izdelali kratek zapis o:

Družbeno-geografske značilnosti Dinarsko-kraških pokrajin

Zapis naj vsebuje tri točke:

 1. Poselitev (U114); poleg Alpskih so Dinarsko-kraške pokrajine najredkeje poseljena naravo-geografska enota RS (naštej večja naselja).
 2. Gospodarstvo (U115); v preteklosti pomembno kmetijstvo – živilska industrija (obrt), gozdovi – les (obrt in industrija), skromna naravna bogastva…
 3. Turizem, zanimivosti in posebnosti Dinarsko-kraških pokrajin (U110-119); v učbeniku so zapisi o medvedih, jamah, lehnjaku na Krki, presihajočih jezerih, kraških izvirih, »suhi robi«, steljnikih in zelenem Juriju…, lahko jih dopolnite z naravnimi mostovi (Rakov Škocjan), zgodovinskimi znamenitostmi (Predjamski grad), samostani (Pleterje), podgrajskimi škoromati…

Strani v učbeniku so označene za pomoč pri izdelavi zapisa.

V drugem delu pa rešujemo naloge o Dinarsko-kraških pokrajinah v DZ in E-učbeniku.

Naloge v DZ številka 63, 64 in 65. In v e-učbeniku:

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index.html

Nekateri mi še vedno niso  poslali domače naloge, na moj e-mail: jozko.udovic@gmail.com, pošljite odgovore na vprašanja iz zadnjih ur.

Uspešno delo in učenje.

Zdravo in lep pozdrav JU

 

4TOR9GEO

Torek, 07.04.2020                                  Geografija 9                               Četrtek, 09.04.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

Dinarsko-kraške pokrajine so naše domače pokrajine, tu  živimo in tu smo doma. Pretekli teden smo naredili uvod v ta del, danes bomo ponovili in malo razširili na znanje.

Navodila za delo so namenjena dvema urama,  v prvem delu bomo izdelali kratek zapis o:

Podnebje, rastlinstvo in živalstvo

Zapis naj vsebuje tri točke:

 1. Podnebji (U114) sta dve: ______________ in _______________
 2. Rastlinstvo so mešani gozdovi: jelo-bukovi in travniško rastje
 3. Živali: __________________________________________

V drugem delu pa rešujemo naloge o Dinarsko-kraških pokrajinah v DZ in E-učbeniku.

Naloge v DZ številka 58, 59, 60, 61 in 62. In v e-učbeniku:

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index.html

Na moj e-mail: jozko.udovic@gmail.com, pošljite odgovore na vprašanji iz zadnje ure in na današnje: katere kraške naravne lepote oziroma zanimivosti imamo v naši okolici? Postojnska jama, Cerkniško in pivška jezera so preveč poznana.

Uspešno delo in učenje.

Zdravo in lep pozdrav JU

3ČET9GEO

Četrtek, 02.04.2020                      Geografija 9

Dober dan devetošolke in devetošolci!

Današnja dopolnilna navodila  bodo  namenjena ureditvi delovnega zvezka.  Pri  Geografiji  9 uporabljamo Modrijanove učbenike in delovne zvezke (DZ).  Rešitve nalog v DZ dobite na spletni strani:  Modrijan izobraževanje, na tej strani v prvem zavihku so tudi rešitve.  Pri zgodovini uporabljamo Rokus-ovo gradivo, za dostop je potrebna registracija, ki nam lahko veliko pomaga.  Obe založbi sta danes enotni  in sta v času  izrednih  razmeram, priskočili na pomoč. Sedaj imamo vsa gradiva tudi na spletu.  Uporabljamo jih vsi: učenci in učitelji. Registracija je obvezna na I-rokus.si,  olajšano vam bo delo. Na spletu so sedaj na voljo tudi gradiva drugih založb npr. MKZ:  učim.se, kjer lahko pogledate drugačne pristope in imate  pomoč pri delu.

Vsi, ki vas zanima več ali potrebujete pomoč, pišite: jozko.udovic@gmail.com.

Vaša  naloga danes bo ponovitev in ureditev rešitev  v delovnem zvezku:  Alpske pokrajine. Prilagam rešitve, prosim pa, da naredite in na moj e-mail pošljete nalogo.

Danes vaša domača naloga zahteva kar nekaj dela. Prosim, da odgovorite na naslednja  vprašanja:

 • Ali je bilo v vašem DZ večina odgovorov rešenih, koliko pomoči ste potrebovali iz rešitev ( na kratko in najbolj bistveno).
 • Prosim, da fotografirate ali skenirate ali v wordu zapišete,  kateri dve temi sta vam v oblikovanju zapisa – tabelske slike – miselnega vzorca) najbolj uspeli in zakaj  (fotografirane in skenirane, le nekaj besed).

Še posebno bom vesel vseh, ki si do sedaj niste utegnili poiskati časa za geografijo in zgodovino. Hvala vsem, ki redno in vestno delate.

Želim vam uspešno delo, vaše naloge pričakujem do naslednje šolske ure.  Mirno in  zdravo nadaljevanje drugačnega vsakdana »na daljavo«. Lp JU

SLOVENSKE POKRAJINE

Vaja 44: Nemi karti Alpskih pokrajin

a)

1 Julijske Alpe

2 Kamniško­Savinjske Alpe

3 Karavanke

GEOGRAFIJA SLOVENIJE 9

A Soča

B Sava Bohinjka

C Sava Dolinka

Č Kokra

D Kamniška Bistrica

E Savinja

F Meža

G Bohinjsko jezero

H Triglavska jezera

b)

4 Bohinj

5 Pokljuka

6 Jelovica

7 Mežakla

8 Velika planina

9 Predel

10 Vršič

11 Korensko sedlo

12 Ljubelj

13 Jezerski vrh

14 Trenta

15 Logarska dolina

16 Bovec

17 Kranjska Gora

18 Jesenice

19 Tržič

20 Jezersko

Vaja 45: Prečenje Alpskih pokrajin

 1. a) visokogorski kras
 2. b) Trenta
 3. c) Triglav

č) Pokljuka

 1. d) Bohinjsko jezero
 2. e) Jesenice
 3. f) Stol
 4. g) Velika planina
 5. h) Logarska dolina

10 GEOGRAFIJA SLOVENIJE

Vaja 46: Površje Alpskih pokrajin

 1. a) vintgar
 2. b) korita
 3. c) melišče

č) kotlič

 1. d) škraplje
 2. e) žlebiči

Vaja 47: Podnebje Alpskih pokrajin

 1. a) klimogram levo – Stara Fužina, klimogram desno – Planina pod Golico
 2. b) Temperature so v Stari Fužini nižje tedaj, ko nastane temperaturni obrat. Hladen zrak se v Bohinju

uleže na dno kotline, na pobočju Karavank z naseljem Planina pod Golico, ki leži nad plastjo

hladnega zraka, pa je topleje.

 1. c) V Stari Fužini pade več padavin zato, ker leži sredi gorate okolice bolj zahodno od Planine pod

Golico. Količina padavin namreč pojema od zahoda proti vzhodu.

Vaja 48: Pogovor s Francijem iz Bohinja

FRANCI: V Bohinju je pomembnejša dejavnost živinoreja

MIJA: Ali se vaša živina pase le v dolini?

FRANCI: Ne, danes se na bohinjskih planinah pase manj živine kot pred desetletji.

MIJA: Kdaj ženete živino na nižje senožetne planine?

FRANCI: Živina gre na visoke planine poleti.

FRANCI: Spremenili so jih v počitniška bivališča.

FRANCI: Ta prireditev se imenuje »kravji bal«.

Vaja 49: Prvine Alpskih pokrajin

 1. a) gručasta naselja
 2. b) živinoreja
 3. c) pas listnatega gozda

č) senožeti

 1. d) seniki
 2. e) pas iglastega gozda
 3. f) 1000 m
 4. g) planina
 5. h) v počitniška bivališča
 6. i) 1700 m
 7. j) pas ruševja
 8. k) pas grušča in golega skalovja

GEOGRAFIJA SLOVENIJE 11

Vaja 50: Športne in rekreacijske dejavnosti v Alpskih pokrajinah

 1. a) Ime dejavnosti: kajakaštvo b) Ime dejavnosti: jadralno padalstvo

Množičnost: ni množična Množičnost: ni množična

Letni čas: poletje Letni čas: poletje

 1. c) Ime dejavnosti: planinstvo č) Ime dejavnosti: smučanje

Množičnost: zelo množična Množičnost: zelo množična

Letni čas: poletje Letni čas: zima

 1. d) Ime dejavnosti: gorsko kolesarstvo e) Ime dejavnosti: alpinizem (plezanje)

Množičnost: zelo množična Množičnost: ni množična

Letni čas: poletje Letni čas: poletje

Vaja 51: Alpske pokrajine v križanki

NARODNI PARK

 

3TOR9GEO

Torek, 31.03.2020                                 Geografija 9                               Četrtek, 02.04.2020

Dober dan devetošolke in devetošolci,

Naredili  in opravili smo uvodne korake, bolj ali manj uspešno, nekatere napake popravljamo, nekatere bodo še prisotne a upam, da jih ne bo veliko. Naše potovanje po Sloveniji smo pričeli z Alpskimi pokrajinami, nadaljevanje so Predalpske pokrajine, ki pa bodo na vrsti po Dinarsko-kraških pokrajinah. V tem delu naše domovine živimo, so nam najbliže in jih najbolj poznamo. Na kratko, tu smo doma: Dinarsko-kraške pokrajine.

Navodila za delo so namenjena dvema urama,  v začetku spoznamo natančnejšo delitev Dinarsko-kraških pokrajin, v drugem delu pa ponovimo značilnosti kraškega površja.

V zvezek napišite naslov Dinarsko-kraške pokrajine in naredite zapis,  ki naj vsebuje najpomembnejše podatke. S pomočjo učbenika  str. 108-119 in ali e-učbenika:

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2650/index.html

 1. Pod prvo točko zapišemo lego: v JZ Sloveniji se naslanja na Obsredozemske pokrajine v značilni dinarsko-kraški slemenitvi SZ-JV, med zahodno in južno Slovenijo. Sledijo značilnosti: menjavajo se: planote, hribovja, podolja in ravniki (po čem se razlikujejo). Osnovna delitev: Visoke dinarske pokrajine na zahodu (116-117) in Nizke dinarske pokrajine na vzhodu (117).

Visoke dinarske pokrajine sestavljajo: Visoke dinarske planote pričnejo s Kambreškim ob zahodni meji, Banjščicami, Trnovskim gozdom, Hrušico, Nanosom, Vremščico, Javorniki in Snežnikom, … med njimi so še podolja…, ravniki…

Nizke dinarske pokrajine zaključujejo Gorjanci – dinarsko hribovje na Vzhodu, ostali deli pa so še …

 1. Kraško površje (110-113) zaznamujejo kraški pojavi oblike, ki pa jih delimo na:
 • Površinske:

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/geomorfologija/kraske_oblike_povrsinske.html

–       Podzemeljske – podzemni:

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/geomorfologija/kraske_oblike_povrsinske.html

 • Zapis vsebuje značilnosti kraškega površja (apnenec – topljenje), značilne kraške oblike, definicije manj znanih…

V učbeniku in e-učbeniku so lepo opisani in razloženi.

 

Uspešno delo in učenje.

Zdravo in lep pozdrav JU

Četrtek, 26.03.2020

ČET9PGEO

Četrtek, 26. 3. 2020 Geografija 9

Družbeno-geografske značilnosti Alpskih pokrajin

Dober dan,

Pri našem delu bomo spoznavali : »Družbeno-geografske značilnosti Alpskih pokrajin: poselitev, promet, gospodarstvo s poudarkom na turizmu in varstvu naravne in kulturne dediščine«.

V zvezek zapišemo naslov in izdelamo tabelsko sliko ( po vašem izboru: miselni vzorec, po točkah, po vsebini v učbeniku… ).

Zapis snovi  bo izdelan s pomočjo učbenika:

 • 94: poselitev (redka, le dna dolin in kotlin)
 • 95: gospodarstvo s turizmom (tradicionalna kmetijska – planinsko pašništvo in gozdarstvo); (planinstvo, gorništvo, zimski športi, adrenalinski športi: jadralstvo..
 • 96: promet (prelazi: Vršič, Korensko sedlo, Ljubelj, Jezerski vrh, Pavličevo sedlo; cestni in železniški predori, predvsem Karavanke)
 • 97: dediščina (TNP)

V pomoč pa e učbenik: https://eucbeniki.sio.si/geo9/2639/index.html

Svetujem vam, da ob si zaključku neke teme,  pustite še nekaj prostora za morebitne dopolnitve.

V DZ rešimo naloge:  48, 49, 50 in 51.

Kratka simpatična ponovitev: http://alpske-pokrajine.splet.arnes.si/

Nalog in zapisov ne pošiljate, bomo pregledali v šoli.

Od nekaterih še zmeraj nisem dobil treh kratkih odgovorov na moja kratka vprašanja, prosim pošljite.

V drugem delu drugega tedna, ki je mrzel in zimski, je mogoče lažje delati? Pričakujem vaša mnenja.

Zdravo in lep pozdrav    Jožko Udovič

Torek, 24. 3. 2020  Geografija 9

Podnebje, rastlinstvo in vode alpskih  pokrajin

Dober dan,

Pri našem delu smo pričeli s spoznavanjem : »Alpskih pokrajin«.

Zadnjo uro ste izdelali zapis , ki vsebuje: lego, delitev in značilnosti površja alpskih pokrajin.

Vodilo pri zapisu te snovi  je vaš učbenik (88-93). Svetujem vam, da ob si zaključku neke teme,  pustite še nekaj prostora za morebitne dopolnitve.

Nadaljevali bomo s »Podnebjem,rastlinstvom in vodami alpskih pokrajin«, pomagamo si z zemljevidom , učbenikom in e-učbenikom:

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2635/index.html

V zvezek zapišemo naslov in izdelamo tabelsko sliko ( po vašem izboru: miselni vzorec, po točkah, po vsebini v učbeniku… ). Zapis vsebuje podnebje, rastlinstvo in vode.

V DZ rešimo naloge:  45. 46 in 47.

Za ponavljanje: https://prezi.com/1noplaaxmlyh/alpske-pokrajine-delitev-podnebje-in-relief/.

Nalog in zapisov ne pošiljate, bomo pregledali v šoli.

Od nekaterih še zmeraj nisem dobil treh kratkih odgovorov na moja kratka vprašanja, prosim pošjite.

Ta teden bo mrzel in zimski, mogoče bo zato lažje delati.

Zdravo in lep pozdrav    Jožko Udovič

 

 

Četrtek9GEO

Četrtek, 19. 3. 2020 Geografija 9

Alpske pokrajine

Dober dan,

Ponovili smo: »Naravne enote Slovenije«.

Nadaljevali bomo s »Alpskim pokrajinami«, pomagamo si z zemljevidom , učbenikom in e-učbenikom:

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2634/index.html

V zvezek zapišemo naslov in izdelamo tabelsko sliko ( po vašem izboru: miselni vzorec, po točkah, po vsebini v učbeniku… ). Zapis vsebuje lego in površje.

V DZ rešimo nalogo 44.

Želim vam uspešno in ne pozabite na sonce.

Lp, Jožko Udovič

 

Torek9GEO

Torek, 17. 3. 2020 Geografija 9

Dober dan, pričenjamo z učenjem na daljavo.  Upam, da bo s skupnimi močmi naše delo uspešno.

Danes bomo ponovili: »Naravne enote Slovenije«. Naše šolske zapise lahko dopolnite z novimi spoznanji iz vaj.

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2860/index1.html

Lepo prosim, da najprej naredite domačo nalogo in odgovorite na naslednji dve vprašanji:

 1. V katerem kraju živiš in kakšno je danes vreme pri vas?
 2. V nedeljo bo 21. marec, kakšen dan v letu je in kakšna je dolžina dneva in noči?

V slučaju nejasnosti sem dosegljiv na  e-mail naslovu: jozko.udovic@gmail.com , na ta naslov pošljite domačo nalogo.

Želim vam uspešno, mirno in zdravo nadaljevanje pomladnega marca.

Jožko Udovič