NEMŠČINA 3

9. teden

Reši zabavne naloge za utrjevanje besedišča na temo oblačil. Druga povezava je povezava na kratek test, da preveriš svoje znanje.

https://quizlet.com/82831113/gravity

https://quizlet.com/82831113/test

 

8. teden

Besedišče na temo oblačil že poznaš. V priponki je učni list z opisi oseb in sličicami (personenbeschreiben). Glede na podani opis moraš ugotoviti, kako se deklice imenujejo. Imena napiši v pravilnem vrstnem redu kar v zvezek pod naslov Wer bin ich?

 

7. teden

Ponovi besedišče na temo oblačil prek teh povezav:

  • Od lažjega k težjemu:

https://quizlet.com/82831113/learn/embed/?hideLinks

  • Pravilno zapiši besede:

https://www.montsemorales.com/Deutsch/Kleidung2B.htm

  • Ponovi člene der, die das:

https://www.montsemorales.com/Deutsch/Kleidung2A.htm

 

6. teden

V četrtek imate dan dejavnosti, zato bo dela ta teden manj. Da ponoviš besedišče od zadnjič (oblačila), izdelaj KRIŽANKO, ki jo bo rešil tvoj sošolec, ko se vidimo spet v šoli. Lahko jo narediš na roke (lahko v zvezek) ali na računalnik, oblika ni pomembna, domišljiji pusti prosto pot. Če boš delal na računalnik, bomo križanko natisnili, ko bomo spet v šolskih klopeh.

 

5. teden

Pozdravljen,

navodila za ta teden učenja na daljavo so v priponki (5_teden). Ta teden pričakujem, da se mi javiš na moj mail (mojcakr@gmail.com). Napiši mi, kako ti gre delo pri nemščini.

Lp

Mojca

 

Torek, 7. 4., in četrtek, 9. 4. 2020

Preglej nalogo 1 na strani 61 (nem3_7_4).

Nato poišči nalogo 3 na str. 62, ki se navezuje na prebrana besedila (Lebensstile). V nalogi moraš osebam dodeliti ustrezne lastnosti (pridevnike). Pridevnike najprej prepiši v zvezek pod naslov ADJEKTIVE in jih prevedi s spomočjo spletnega slovarja ali s pomočjo slovarčka v učbeniku na strani 71. Nato izpolni preglednico – osebam določi lastnosti. Možnih je več rešitev.

Četrtek, 9. 4. 2020

Reši nalogo 6 na str. 63, ki se navezuje na pridevnike, ki si jih spoznal in na besedila Lebensstile. Nalogo napiši v zvezek pod naslov Übung (vaja). Pazi na der, die, das. Možnih je več rešitev.

Pozdravček 😉

 

 

Četrtek, 2. 4. 2020

Preberi na temo Lebensstile še besedili na strani 61. Iz besedil izpiši vsaj 10 neznanih besed in prevode. Nato reši nalogo 1.

 

Torek, 31. 3. 2020

Pozdravljen,

nov teden je pred nami, že tretji teden dela na daljavo. Upam, ti gre vse po planu …

Danes pa tako: preglej rešitve 11. naloge na strani 50 (nem3_31_3).

Nato odpri učbenik na strani 60 in preberi besedila. V zvezek napiši naslov LEBENSSTILE (življenjski stili) in iz prvih treh besedil izpiši vsaj 15 neznanih besed ter njihov prevod. Pomagaj si s spletnim slovarjem.

Lp

MK

 

Četrtek, 26. 3. 2020

Najprej preglej rešitve naloge 10 v učbeniku na str. 49: F, F, F, R, F

Na strani 50 preberi nalogo 11. Poišči neznane besede in jih zapiši v zvezek. Preglednico, ki je pod nalogo, prepiši v zvezek in jo izpolni (dafür pomeni za, dagegen pomeni proti, warum pomeni zakaj). Se pravi, da moraš za vsako osebo izbrati možnost, ali je za oziroma proti Facebooku in utemeljiti, zakaj.

Lp

MK

 

Torek, 24. 3. 2020

Pozdravljen!

Najprej preveri rešitve križanke, ki si jo rešil prejšnji teden (nem3_24_3).

Nato preberi v učbeniku na strani 49 besedilo Bist du bei Facebook. Preberi si nalogo 9 in nalogo 10. Pri nalogi 10 izpiši v zvezek neznane besede (naslov Bist du bei Facebook?), ki so ključne za razumevanje besedila. Pri tem si pomagaj s spletnim slovarjem. Reši  tudi nalogo bralnega razumevanja (R/F) – rešitve napiši v zvezek.

Lep pozdrav

MK

 

 

Četrtek, 19. 3. 2020

V učbeniku na strani 58 reši križanko. Gre za besedišče, ki si ga spoznaval že v 7. razredu. Preveri, koliko se še spomniš besed na temo šolske potrebščine.

V križanki boš opazil besedi senkrecht (navpično) in waagerecht (vodoravno). Če imaš težave s priklicem besedišča v spomin, si pomagaj s spletnim slovarjem – svetujem Pons.

V zvezek napiši naslov SCHULSACHEN in napiši še besede, ki si jih zapisal v križanko. Rešitve križanke dobiš naslednji teden. 🙂

Prosim, da mi sporočiš, če naletiš na težave (mojcakr@gmail.com).

Lp

Mojca Kristan

 

 

Torek, 17. 3. 2020

Z učenjem na daljavo začenjamo tudi pri nemščini. 🙂

Ker spreganja nemških glagolov ni nikoli preveč, te čakajo na spodnjih povezavah naloge za spreganje v sedanjiku. Pazi na ločljive glagole tipa aufstehen, preglase in druge posebnosti pri spreganju. Če potrebuješ pomoč, mi prosim to sporoči na moj elektronski naslov (mojcakr@gmail.com).

Da osvežiš spomin na spreganje glagolov v sedanjiku, si lahko ogledaš spodnji video:

Preizkusi se še v nalogah:

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1zatt73ybj3b

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1watt89y1ggc

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1yauqbcz166eq – povedi iz te naloge prepiši v zvezek pod naslov Präsens – Konjugation.

https://interaktivne-vaje.si/nemscina/wortschatz/gradivo_wortschatz/prima_plus_gradiva/sedanjik/sedanjik_1.htm

Lep pozdrav

Mojca Kristan