Vprašalnik o telesni dejavnosti otrok in mladostnikov med epidemijo COVID-19

Dragi učenci in učenke!

Organizacija SLOfit, ki zbira in obdeluje podatke športno-vzgojnega kartona nam je pripravila anketo, s katero želijo ugotoviti, kako aktivni ste bili med epidemijo. Anketo izpolnjujejo v 11 evropskih državah. Z vprašalnikom želijo ugotoviti, kako se je telesna dejavnost vklopila v spremenjen način življenja družin. Vprašalnik je anonimen, namenjen pa je identifikaciji najboljših praks, s pomočjo katerih bo v prihodnosti ob podobnih dogodkih mogoče zagotoviti ustrezno telesno dejavnost tudi med karanteno.

Povezava na anketo: https://forms.gle/iD675u1hTjWMXM8QA

Vprašalnik je dosegljiv tudi prek spletne strani SLOfit.orghttp://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/206/Evropski-vprašalnik-o-učinkih-izbruha-COVID-19-in-šolanja-doma-na-telesno-dejavnost-pri-otrocih-in-mladostnikih .