OGL 7

Tisti, ki obiskujete izbirni predmet Obdelava gradiv LES,  poglejte navodila za delo k osmemu razredu (OGL 8 ).