FIZ 8

 

enajsti  teden   TO  2. junij  FIZ  8

Naslednja ura fizike bo že v šoli.    Za jutri uredite zvezek, poglejte po urah na spletni strani ali česa niste naredili. V zvezek dajte izpolnjeno tabelo. Jutri ne pozabite na učbenik.

Še enkrat poglejte obe animaciji od zadnje ure. Poišči prazno plastenko in napravi v videu opisan poskus (Luknjice v različnih višinah). Delaj nad lijakom, da ne bo poplave.


deseti teden   SR  27. maj  FIZ  8

Omi razred, lep pozdrav!

Na šolski spletni strani poišči    /Razlage učne snovi/    in nato    /Tlak v tekočinah in hidravlika/ ter   /Hidrostatičen tlak ali tlak zaradi teže tekočin/    .              Danes si samo poglej obe posneti razlagi.

deseti teden   TO  26. maj  FIZ  8

Tistim, ki ste mi poslali domačo nalogo sem poslala rešitve na mail. Danes pa poglejmo, kakšne značilnosti ima pritisk v tekočinah. Prepiši v zvezek!   Značilnosti tlaka v tekočinah


deveti teden     SR  20.maj     FIZ   8

Reši naloge na listu in mi do ponedeljka pošlji rešitve!  Tlak in gostota – vaje


deveti teden     TO  19.maj     FIZ   8

Iz učbenika na strani 111 (O tlaku  Zgled) prepiši rešeno nalogo Zgled. Prepiši res vse: besedilo, skice… Vadil boš računanje tlaka.

V zvezek spodaj pa zapiši odgovore na vprašanji Kako tlak povečamo? Kako tlak zmanjšamo? (odgovor je na naslednji strani v okvirčku s slikami).


osmi teden  TO in  SR     11. in 12. maj   FIZ 8            Preverjanje in ocenjevanje


sedmi teden        SR  6.maj  fiz 8

Pred počitnicami ste stopalo narisali na karirast list, potem pa prešteli vse kvadratke. Če je bil to list iz zvezka, ste število kvadratkov delili s štiri (štirje kvadratki so za en kvadratni centimeter ) in dobili ploščino stopala.

Za ploščino učbenika pa ste množili 20 cm x 29 cm.

Računanje ploščine nam bo prišlo prav pri računanju tlaka. O njem pa na priloženem listu:    Tlak

sedmi teden  TO 5. maj  fiz 8     Kulturni dan


šesti teden   SR   22.april      fiz 8

Pazim, pa vseeno delam napake. Prejšnjo uro nisem dodala povezave na vprašanja. Nekateri ste pravilno sklepali, da so to vprašanja o vesolju, drugim se opravičujem!

Zdaj nas čaka novo poglavje. Navodila so na listu.  Merjenje ploščine

Kar v mail (nadalikon@gmail.com) zapiši samo rezultate in oba odgovora.

Pa lepe počitnice vam želim!


šesti teden          TO     21.april      fiz 8

Osmi razred, pri fiziki morate dobiti še eno oceno. Kako? Dobili boste vprašanja in mi na mail poslali odgovore. Da poskusimo, kako bo šlo, mi do jutri (sreda, 22. april) pošljite:

 1. nalogo od srede 15. aprila (kdor še ni)
 2. sliko (ali še bolje napisano v Word -u.) odgovorov ki ste jih že napisali   Samo vprašanja VESOLJE      Da bo šlo vse na en list, sem spustila zadnje vprašanje.

 ČE 16. april Na mail si dobil nalogo, katere vsaj del nujno naredi – vreme je kot nalašč za opazovanje neba!

peti teden   SR  15.april      fiz 8

Za zaključek poglavja zanimiv video in vprašanja za ponovitev.  Lep konec tedna vam želim!         Vprašanja Vesolje


peti teden      TO  14.april        fiz 8

Praznični dnevi so nas tudi z lepim vremenom napolnili z novo energijo in lahko gremo naprej: To uro boš izvedel kakšno novo stvar o vesolju in se spomnil strani na spletu, ki ti pomaga pri delu doma.

V zvezek napiši naslov Vaja (Interaktivne vaje – FIZIKA)                                                                       Na spletu poišči     Interaktivne vaje / Fizika / iUčbeniki/ Fizika 8  in preberi poglavja o vesolju. Zabeleži v zvezek kar si novega izvedel.

Potem pa greš na stran (zgoraj, med drugimi poglavji) Vesolje in rešiš Naloge in križanko o vesolju ter kviz o vesolju.  Križanko rešuj najprej na list, zapišeš pa si tudi razlage neznanih pojmov.


četrti teden   SR  7. april   fiz 8

Prebili smo se skozi poglavje o zvezdah in osončju, zdaj pa v učbeniku poišči podnaslov Gibanje Zemlje in Lune. Danes imate vsi enako nalogo.

a) V učbeniku poišči odgovore in jih zapiši v zvezek:

1. Ločimo dve gibanji Zemlje. Kateri?                                                                                                            2. Zemeljska os je nagnjena. Za koliko? Kaj bi se zgodilo, če bi bila Zemeljska os navpična?      3.Preriši spodnjo sliko na strani 63 in pripiši imena štirih luninih men! Na koliko dni se ponovijo Lunine mene?                                                                                                                                     4.Preriši sliki, ki razlagata nastanek Luninega in Sončevega mrka.                                                      b) Ob jasnem vremenu pojdi zvečer ven. V zvezek pa si zapiši datum in mesto opazovanja ter objekte, ki jih prepoznaš na nebu (Luna s skico oblike, ozvezdje…)


četrti teden   TO 7. april   fiz 8

Kako se je znašlo navodilo za fiziko pri tehniki? Ko sem pogledala datum je bilo vse jasno  – 1.april. Če se še kdaj izgubimo: učbenik je kažipot, kar lepo po straneh naprej.

Danes torej poglej navodila za zadnjo uro (1.april). Bodi heroj in vprašanja o gibanju in silah reši najprej sam, potem pa poglej rešitve in popravi.

Rešitve gibanje in sile

Spremljaj navodila na strani ASTRONOMIJA  (Antispletne aktivnosti).


tretji teden    SR  1. april   fiz 8

Danes je prav poseben dan, mislim, da ga bo marsikdo od vas praznoval.

Ponovili smo že skoraj vse na listu z vprašanji. Reši  jih do konca in ko dobim sliko, ti pošljem rešitve, objavila pa jih bom naslednji teden. Pazite, ko slikate, obrnjene sllike ne morem enostavno pregledovati. Pa srečno!

DELO DANES Dve veliki poglavji lahko predelaš:

– zelo temeljjito (Vsa vprašanja in Delovni zvezek na spletu).

– še vedno veliko (vprašanja brez zvezdice in z * )

– izbereš le nekaj ( vprašanja brez zvezdic, pri iskanju odgovorov pazi na povdarjen tisk v učbeniku, prva štiri  vprašanja so pod Zvezde, ostala v Osončje )

V zvezek napiši naslov ZVEZDE IN OSONČJE in odgovore

ZVEZDE IN OSONČJE

1.Kako boš na nočnem nebu poiskal zvezdo Severnico? (Si napisal že  za 17. 3.?)

2 Kaj je galaksija?

 1. Kateri del naše galaksije lahko opazujemo kako se razliva čez nočno nebo?
 2. Kaj je svetlobno leto? *Kako bi izračunal koliko km ima?
 3. Nariši Sonce in po vrsti planete okrog njega.* Kaj je » narobe« s Plutonom?

**Ob imenu planeta zapiši grškega boga po katerem  je dobil ime!

 1. *Če bi celo osončje pomanjšali tako, da bi bila Zemlja velika kot frnikola, kje in kako veliki bi bili Sonce in planeti?
 2. Kaj so sateliti, kometi, meteorji ?

tretji teden    TO  31. marec   fiz 8

Stran za fiziko se je zataknila, zdaj pa mislim, da bo šlo!

Ponovili smo del poglavij o gibanju in silah. Po rešenih prvih treh vprašanjih vemo da:

 1. Pri opisovanju gibanja nekega telesa najprej določimo njegovo okolico.
 2. Telo se giblje, če spreminja svojo lego glede na okolico.
 3. Tir je sled za gibajočim se telesom, pot pa je dolžina tira.
 4. So sile vzrok za spremembo gibanja, lege ali oblike telesa.
 5. Sile delimo na take, ki prijemljejo v točki (konice svinčnika),po ploskvi (dlan na licu), ali pa po celem telesu (teža, električna, magnetna). Teža je sila, s katero Zemlja deluje na telesa. Prostor, v katerem deluje imenujemo težno ali gravitacijsko polje.
 6. Enota za silo je newton. Rekli so, da je 1 newton sila, s katero Zemlja privlači 100g utež.

V učbeniku  beremo poglavje POGLED V VESOLJE in V podpoglavjih Vesolje in astronomija  ter potem Zgodovina astronomije smo videli, da je človek vedno opazoval nebo. To mu je služilo za orientacijo v času in prostoru (koledar, določanje strani neba) in za načrtovanje predvsem kmetijskih del. Zapisali smo si nekaj znanstvenikov, našteli Keplerjeve zakone in narisali Newtona pod jablano, kjer naj bi dobil idejo za svoje zakone. Vemo, da so včasih mislili, da je v središču vesolja Zemlja (geocentrični sistem), danes pa vemo, da je v sredi Sonce (heliocentrični sistem)

ZANIMIVOSTI ZA VSAK DAN SI POGLEJTE POD ANTISPLETNE AKTIVNOSTI ZA UČENCE / ASTRONOMIJA, kjer g. Miran predstavlja možnosti za opazovanje neba.

DANAŠNJA NALOGA  

Ponovi snov o gibanu in silah tako, da rešiš naslednja tri vprašanja na listu –  četrto peto in šesto.Pri šestem lahko napišeš primer (npr. 5 km/h = ____m/s in prerišeš dve vzporedni sili in dve nevzporedni sili z listka z vajami, ki smo ga reševali v šoli)

Slikaj zvezek in mi pošlji rešitve! (Vprašaj, če kaj ni jasno nadalikon@gmail.com) )

drugi teden      SR   25. 3.   FI 8    KULTURNI DAN

drugi teden      TO   24. 3.   FI 8

Pozdravljen, osmi razred!

-Prejšnji teden ste prilepili list z vprašanji. Rada bi videla, če mi sledite, zato mi na mail (nadalikon@gmail.com) pošljite odgovore na prva tri vprašanja  (tri od gibanja in tri od sil). Podobno nalogo ste dobili že pri tehniki, zato naj bo vse v enem mail-u.

– Pri prejšnji uri sem pozabila na nov naslov: Nad odgovori na vprašanja napiši najprej velik naslov VESOLJE, nato pa podnaslov Zgodovina astronomije.


Poglej pod FIZ 9, kjer sem pri ČE 19. marec objavila tri predloge g. Mirana za opazovanje zvezd!!

1.SR 18.3. FI 8

Imamo lepo vreme, zato še vedno velja, da je najboljše, da raziskujemo naravo v živo. Kako je z Velikim vozom in Severnico? Časa pa je veliko in za pouk naredi tole:

– Še vedno velja, da ponavljaš oznake in enote iz tabele (ena minuta)

– Samo preveri, če imaš v zvezku prilepljeno polovico lista z vprašanji za ponovitev (Gibanje in Sile) Če jih nimaš, sporoči, da ti jih pošljem.

– S pomočjo učbenika v zvezek zapiši odgovore na vprašanja:

 1. Kje so najprej začeli z opazovanji neba in čemu je to služilo?
 2. Razvrsti najprej odkritja do Kristusovega rojstva (ime, dežela, odkritje, čas), nato pa od Ptolemaja do danes!
 3. Kaj je vsebina Keplerjevih zakonov?
 4. Katera anekdota je povezana z zapisom Newtonovih zakonov ? Nariši!
 5. S pomočjo slik v učbeniku pojasni razliko med geocentričnim in heliocentričnim sistemom!

1. TO 17. marec FI 8

(15.3.)  Začenjamo na čisto nov način. Večina vas fizike ne mara, pa je zdaj prilika, da se spomnimo  kaj beseda fizika pomeni: Nauk o naravi. Moramo se fizično oddaljiti od ljudi, pa se vrnimo k naravi. Ko tole pišem, vas imam pred sabo – cel razred. Pojdite ven, opazujte, poslušajte…Ravno prav, da smo preskočili temo vesolje, pa nam bo to prišlo prav zdaj. Če bo lepo vreme boste lahko v živo spremljali vesoljski program.

Za vsako uro bom pripravila naloge, ideje kaj lahko počnete. V zvezku za fiziko si po dnevih zapisujte kaj ste naredili, pogledali, rešite vaje. Ko pridemo v šolo boste to predstavili in dobili oceno.

Če me hoče kdo kaj vprašati, mi sporočiti, naj mi napiše mail!

Za začetek poiščite v učbeniku poglavje o vesolju in zvečer poiščite zvezdo Severnico (Navodilo je v učbeniku). V zvezek pa si zapišite kraj, datum in uro opazovanja ter skico Velikega voza (Narišite tudi drevo, drog, hišo, da boste čez uro ali dve lahko primerjali položaj Velikega voza.)

Poglej film o zgodovini teleskopa               https://www.youtube.com/watch?v=FQ3FCzChUB4