Vpis v srednjo šolo

INFORMACIJE O VPISU V SREDNJO ŠOLO

20. 5. 2020

Na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport najdete Sklep o spremembi meril v primeru omejitve vpisa in informacijo o stanju prijav na dan 11.5.2020, ki ga je MIZŠ objavilo 20.5.2020.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole

Dijaki lahko spremljajo, kakšno je dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest.

Programi nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazij

Stanje prijav na dan 11. 5. 2020

Stanje prijav na današnji dan

Na spletni strani MIZŠ najdete tudi ostale informacije o vpisu v srednjo šolo.


 

Na spodnji povezavi najdete

Nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2020/2021

Sklep o spremembi meril v primeru omejitve vpisa

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je dne, 20.4.2020 posredovalo naslednjo odločitev v zvezi z vpisom v srednjo šolo:

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija.

Podrobnosti v PP predstavitvi.vpissšmaj20


18. 3. 2020

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je dne, 18.3.2020 sprejelo naslednjo odločitev v zvezi z vpisom v srednjo šolo:

Srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke, bodo te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti.

Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. O spremenjenih, natančnih datumih bomo šole in javnost obvestili pravočasno. Če je kdo že oddal prijavnico za vpis v srednjo šolo, seveda velja tudi ta prijavnica, učencu ni potrebno pošiljati nove prijavnice, ko bo znan nov rok za prijavo.

Tudi rok za prijavo v dijaški dom bo prestavljen, ker je vezan na rokovnik o vpisu. O vsem bomo javnost pravočasno obvestili.

Več informacij si lahko preberete na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/